14 °C

(12:00)'Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi' başladı

(12:00)'Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi' başladı

(12:00)'Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi' başladı

ANKARA - 2008, "Enerji Verimliliği" yılı kabul edilerek, bu kapsamda enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılması ve israfının önlenmesi amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi" başlatıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı, "2008 Enerji Verimliliği Yılı" genelgesi yayımladı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, doğal enerji kaynakların kıtlığı, enerjiye olan talebin artışı ve ham madde fiyatlarındaki yükselmeler sonucunda bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik önlemlerin gündeme geldiği belirtildi. Toplumun enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilerek, enerji arz güvenliğimizin en üst düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2008 yılının 'Enerji Verimliliği Yılı' olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür. 5627 sayılı Enerji Verimliği Kanunu çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek uygulamalara ilaveten özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılımları ile 2008 Enerji Verimliliği Yılı uygulamaları kapsamında, kampanyalar, ödüllü yarışmalar, eğitim, bilinçlendirme ve medya etkinlikleri gerçekleştirilecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 'Ortak Hareket Bildirisi' imzaya açılacaktır. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının, enerjinin verimli ve etkin kullanılması yönünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "www.eie.gov.tr" internet adresinde yayımlanan tedbirler konusunda gereken dikkat ve hassasiyeti göstereceği ve uygulamalarına ilişkin bilgileri, her yıl Mart ayı sonuna kadar Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderecekleri belirtildi. Genelgede, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli destek ve yardımı sağlaması da istendi.