15 °C

(12:00)Sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamasında değişiklik

(12:00)Sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamasında değişiklik

(12:00)Sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamasında değişiklik

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi türevlerinin, sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamasında değişiklik yaptı. BDDK'nın 'Kredi Türevlerinin Standart Metoda Göre Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplanmasında Dikkate Alınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi türeviyle kısmen ya da tamamen üçüncü kişilere aktaran tarafın, iflas sürecine girmesi ve kredi temerrüt swabı (takas) sözleşmesinin hükümlerinin devam etmesi halinde, kredi riskini bir kredi türeviyle kısmen ya da tamamen üstlenen taraf kredi riskine esas tutarı hesaplayacak. Yürürlüğe bugün giren tebliğe göre, ancak, bu hesaplamada kullanılacak kredi eşdeğerinin ödenmemiş prim ödemeleri toplamını aşan kısmı dikkate alınmayacak. Ancak, koruma tanınmak suretiyle, referans varlığın korunan kısmı için hesaplanan kredi riskine esas tutara, kredi türevi dikkate alınmaksızın referans varlığın aynı kısmı için bulunacak kredi riskine esas tutarın yüzde 50'si ilave edilecek. Bu durumda referans varlık için ortaya çıkan sermaye yükümlülüğünün, kredi türevi dikkate alınmaksızın, referans varlık için ayrılması gereken sermayeden daha büyük olması durumunda, kredi türevi sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasında dikkate alınmayabilecek.