16 °C

(12:00)Telekom yarın İMKB'de

(12:00)Telekom yarın İMKB'de

(12:00)Telekom yarın İMKB'de

İSTANBUL - Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin halk arz edilen 525 milyon YTL nominal değerli hisse senetleri, halka arz fiyatı olan 4,60 YTL baz fiyat ve "TTKOM" koduyla yarından itibaren Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayacağı duyuruldu. İMKB Günlük Bülteninde yer alan açıklamada, Borsa Yönetim Kurulunun dünkü toplantısında, Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin 7-8-9 Mayıs 2008 tarihlerinde 3 gün süre ile halka arz edilen 525 milyon YTL nominal değerli hisse senetlerinin, 1 YTL nominal değerli hisse için halka arz fiyatı olan 4,60 YTL baz fiyat ve "TTKOM" koduyla yarından itibaren Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği belirtildi. Şirketin (A), (B) ve (C) grubu hisse senetleri imtiyazlı olduğundan, halka arz edilen (D) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile aynı sırada işlem göremeyeceği hatırlatılan açıklamada, şirketin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarının 50 bin olarak uygulanacağı kaydedildi. Şirketin Hazine Müsteşarlığının portföyünde bulunan ek satış dahil 603 milyon 750 bin YTL nominal değerdeki payları ile ilgili olarak 28-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ön talep toplandı. Söz konusu paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mayıs 2008 tarihinde kayda alındı ve 07-09 Mayıs 2008 tarihlerinde halka arz edildi. "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemine göre gerçekleştirilen halka arza, konsorsiyum lideri Garanti Yatırım ile konsorsiyum eş lideri olarak 5 aracı kurum ve konsorsiyum üyesi 30 aracı kurum aracılık etti. Halka arzda beheri 1,00 YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı 3,90-4,70 YTL aralığında belirlendi, nihai halka arz fiyatı 4,60 YTL olarak tespit edildi. Halka arz sonucunda halka arzedilen hisse miktarı nominal 525 milyon YTL, satış hasılatı 2 milyar 367 milyon 574 bin YTL ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 15 olarak gerçekleşti. Halk arz neticesinde ek satış hakkının kullanılmamasına karar verildi.