13 °C

(15:00)EMO, ESM ve TES-İŞ'ten 'çağrı'

(15:00)EMO, ESM ve TES-İŞ'ten 'çağrı'

(15:00)EMO, ESM ve TES-İŞ'ten 'çağrı'

ANKARA - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji, Sanayi ve Maden Sendikası (ESM) ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), enerji dağıtım özelleştirmelerine karşı 'Özelleştirme Karşıtı Platformu'na bir araya gelmesi için çağrıda bulundu. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, ESM Genel Başkanı Kemal Bulut ve TES-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Esat Durmuş, EMO Genel Merkezi'nde birlikte basın toplantısı düzenledi. Çeçen, burada yaptığı açıklamada, 1991 yılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak Aydın-Denizli ve Muğla elektrik dağıtım bölgesinin işletme hakkının AYDEM A.Ş'ye devredilmeye çalışıldığını savundu. EMO'nun, 21 Mayıs 2008 tarihinde Danıştay'da dava açtığını belirten Çeçen, bu konudaki ÖYK kararının, Uygulama Sözleşmesi ile Tadil Sözleşmesi'nin iptalini istediklerini, ESM'nin de Aydın-Denizli ve Muğla elektrik dağıtımının devredilmesine karşı açılan davaya müdahil olmak üzere başvurma kararı aldığını söyledi. Çeçen, TES-İŞ'in de hukuki sürece ilişkin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra yargı yoluna başvuracağını belirtti. Musa Çeçen, Türkiye Elektrik Kurumu dışında özel sektörün elektrik hizmeti yapmasına olanak tanıyan 3096 sayılı yasa kapsamında, 9 Ekim 1991 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Aydın-Denizli ve Muğla'da elektrik dağıtımı yapmak üzere AYDEM şirketinin görevlendirildiğini anlattı. Dava dilekçelerinde, 18 Ocak 2008 tarihli Aydın-Denizli ve Muğla'da elektrik dağıtım hizmetini yürüten kamu şirketi Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş'yi özelleştirme kapsam ve programından çıkaran kararında ÖYK'nın yetkisi olmayan konularda karar aldığına dikkat çekildiğini ifade eden Çeçen, dilekçedeki taleplerini şöyle aktardı: "TEDAŞ ile AYDEM A.Ş. arasında imzalanmış olan mevcut işletme hakkı devir sözleşmesinin tadil edilmesi ve dağıtım bölgesinin fiili devrinin gerçekleşmesi ile ilgili iş ve işlemler hususunda TEDAŞ'A yetki verilmesine, AYDEM A.Ş. ile mevcut işletme hakkı devir sözleşmesinin tadil edilmesi ve söz konusu şirkete fiili devrin gerçekleşmesinden sonra Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. ile TEDAŞ arasında 24 Temmuz 2006 tarihinde imzalanmış olan işletme hakkı devir sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi." ÖYK'nın görevli şirkete yönelik kararının "yetki yönünden açıkça hukuka aykırı bulunduğundan iptalinin istendiğini" bildiren Çeçen, konuyla ilgili imtiyaz sözleşmesi olmadığını, ihalesiz özelleştirme yapıldığını da savundu. Özelleştirme politikalarını eleştiren Çeçen, özelleştirmelerin ilk yapıldığı İngiltere'de bile özelleştirmenin tartışılmaya başlandığını söyledi. Sanayicilerin de bu konuyu tartışması gerektiğini ifade eden Çeçen, Bulut ve Durmuş, özelleştirme uygulamalarına karşı mücadele için 'Özelleştirme Karşıtı Platform'nu bir araya gelmeye çağırdılar.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.