15 °C

(15:00)Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi'nde düzenleme

(15:00)Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi'nde düzenleme

(15:00)Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi'nde düzenleme

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Kanun Hükminde Kararname (KHK)'lerde değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı, alt komisyona gönderildi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu finansmanı ve borç yönetimi ile Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin (Türk Eximbank) politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve sigorta işlemlerinden doğan zararlarının Hazine tarafından karşılanmasını öngören kanun tasarıları ele alındı. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, geçen dönem kadük olan tasarıların tekrar gündeme alınmasının kararlaştırıldığını belirterek, söz konusu tasarılarda yer alan bazı düzenlemelerin daha önce yasalaştığını, yapılması düşünülen bazı düzenlemelerin ise tasarıya eklendiğini söyledi. Tasarılar hakkında Komisyona bilgi veren Şimşek, Eximbank'ın daha süratli, bağımsız ve etkin çalışmasının amaçlandığını, yıllık programda yer alan yabancı ülkelerdeki banka ve diğer kuruluşlara açılacak 2 yıl ve daha uzun vadeli mal ve hizmet satış sözleşmeleri ile 2 yıl ve daha uzun vadeli sağlanacak sigorta desteğinin esaslarını ve finansal hükümlerini düzenlemeye yetkili kılınmasının öngörüldüğünü bildirdi. Türkiye açısından özel önem taşıyan ülkelerdeki kuruluşlara düşük faizli, düşük primli veya uzun vadeli tavizli nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredisi açılması konusunda, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından bankaya görev verilebilecek. Şimşek, tasarıyla Banka tarafından açılacak tavizli nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri nedeniyle uğrayacağı gelir kayıpları ile Bankanın politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve sigorta işlemlerinden doğabilecek zararları Hazine tarafından karşılanacağını kaydetti. Komisyonda kabul edilen önerge doğrultusunda alt komisyon oluşturuldu. Alt komisyonda, kamu finansmanı ve borç yönetimi ile Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin (Türk Eximbank) politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve sigorta işlemlerinden doğan zararlarının Hazine tarafından karşılanmasını öngören kanun tasarıları birleştirilerek ele alınacak. Komisyonda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda değişiklik öngören tasarının görüşmelerine devam edilecek.