26 °C

2009 bütçesi Komisyon'dan geçti

2009 bütçesi 262 milyar 218 milyon TL olarak bağlandı

2009 bütçesi Komisyon'dan geçti

 

ANKARA - 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıda, bütçe gelirlerinin 248 milyar 759 milyon TL, bütçe açığının ise 13 milyar 459 milyon TL olması öngörüldü.

Komisyonda, Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinin ardından 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekli cetvellerinin görüşülmesine geçildi.

Maddeler üzerinde kabul edilen önergeler ile Maliye Bakanlığı bütçesinin 'Yedek Ödenek Tertibine' 50 milyon TL eklenirken, bazı kuruluşların bütçeleri de, muhtelif ihtiyaçların karşılanması amacıyla toplam 57 milyon 450 bin TL arttırıldı. Bütçe ödeneklerindeki toplam artış da bu şekilde 107 milyon 450 bin TL olarak belirlendi.

Maddeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre, 2009 Bütçesi 262 milyar 218 milyon TL olarak bağlandı. Tasarıda, bütçe gelirlerinin 248 milyar 759 milyon TL, bütçe açığının ise 13 milyar 459 milyon TL olması öngörüldü.

2009 Bütçe Tasarısı, 16 Aralık Salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak. Genel Kurulda 14 tur halinde yapılacak bütçe görüşmeleri, 12 gün sürecek.

 

Hazine garanti limiti, 4 milyar dolara çıktı

Öte yandan 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısındaki 3 milyar dolarlık Hazine garanti limiti, 4 milyar dolara yükseltildi. Bu çerçevede, bu yıl 2 milyar dolar olan, 2009 Bütçe Tasarısında ise 3 milyar dolar olması öngörülen Hazine garanti limiti, yeni yılda 4 milyar dolar olarak uygulanacak. Hazine yetkilileri, limit artışının, ihracatçı ve KOBİ'lerin desteklenmesi için Eximbank ve Kalkınma Bankasına kaynak sağlama amacıyla yapıldığını bildirdi.

Bir üst düzey yetkili de, düzenleme için "Halen üzerinde çalışılan Ekonomik Önlemler Paketinde bazı sektörlere kaynak aktarılmasına dönük ilk adım" nitelemesinde bulundu.

Personel atama yüzde 25 düşürüldü

Tasarının kadroların kullanımına ilişkin esasları belirleyen maddesinin görüşülmesi sırasında verilen bir önergeyle de, "Kamu kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yeni yılda, 2008 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde atama yapılması" hükmünde yer alan yüzde 50 oranı, yüzde 25'e düşürüldü.

Bir başka önergeyle ise belirlenen sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılamayacak olan Yüksek Öğretim Kurumları için atama izni verilen personel sayısı 3 binden 5 bine yükseltildi.

Yeşil kartlılarda katılım payı

Bu arada, tasarının tedavi hizmetleri için katılım payı uygulamasını düzenleyen maddesinin görüşülmesi sırasında katılım payı tartışması yaşandı.

CHP'li Mevlüt Aslanoğlu, yeşil kartlılardan katılım payı alınmaması kararını bu hükümetin verdiğini belirtti ve 2009'dan itibaren katılım payının memurlar ve yeşil kartlıları kapsamasını eleştirdi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise, meselenin iyi anlaşılması gerektiğini belirterek,

Kanun çıktı. Yeşil kartlılardan da katılım payı alınıyor. Şu an, geçiş tam yapılamadığı için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Sağlık ocağına gidilirse, zaten bu alınmıyor. Tam donanımlı hastaneye gidilirse 2 YTL katkı payı alınıyor. Ayrıca yeşil kartlılarla ilgili inceleme sonuçlarını da size göstereyim" diye konuştu.

Hibe yoluyla araç alımı

Bu arada önergelerle yapılan diğer değişikliklere göre de, sosyal tesislerin kendi gelirleriyle karşılama imkanı bulunmayan gayrimenkul büyük onarım giderleri, bütçeden karşılanacak. Bu tesislerle benzer görevleri yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri özel ve yerel eğitim merkezlerinin onarım gideri de, sosyal tesisler gibi bütçeden karşılanacak.

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları, yeni yılda hibe yoluyla 30 otobüs, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 1 minibüs alabilecek.

Erciyes Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi de yine hibe yoluyla toplam 35 araç edinebilecek.

İnönü Üniversitesi ise 3 minibüs, 2 midibüs ve 1 otobüsü öz gelirlerinden karşılamak şartıyla alabilecek.

Terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik birliklerde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların yemek bedelleri, ay başında maaşlarıyla birlikte ödenecek.

Mevcut uygulamada, hesaplanan tayin bedel farkları ay sonunda ödeniyordu.

Araştırma projeleri

Yükseköğretim kurumları bütçelerinden bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve Hazine yardımı karşılığı olarak ayrılan ödenekler, proje özel hesaplarına aktarılarak kullanılacak. Söz konusu ödenekler, sınırlamaya tabi olmaksızın, proje özel hesaplarına ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde yapılacak.

Proje özel hesaplarına aktarılan paranın kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve özel hesapların işleyişine ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenecek.

Böylece, araştırma projelerine ilişkin harcamalar TÜBİTAK ve AB fonlarından desteklenen projelere aktarılan kaynakların kullanımında olduğu gibi özel hesaptan yapılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2007 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı da kabul edildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap