2023 İnovasyon Stratejisi için 5 faktör

TİM 2023 İnovasyon Stratejisi son aşamaya geldi, gelişimi etkileyecek 5 faktör, Küresel ekonomik durum, doğal kaynaklar, inovasyon ve teknoloji, demografi ve tüketici davranışları olarak sıralandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

ANKARA - Türkiye’nin ihracatta rekabet gücünü artırması ve gelecekte var olabilmesi için inovasyon stratejisinin oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda, geleceğin şekillenmesinde 5 faktörün (etmenin) rol oynayacağı belirlendi. 

Nisan ayında tanıtılması beklenen ve son aşamada olan “TİM Türkiye 2023 İnovasyon Stratejisi” ne göre 5 faktör ihracatçı sektörlerin geleceğini şekillendirecek. Çalışmada, her bir faktör (etmen) için olası sonuçlar belirlendi ve bunlara uygun inovasyon önerilerine yer verildi.

yazar_yazi.png

Bu konularda ilginizi çekebilir