5 °C

3 kanun RG'de

Seyahat acentalarının yerli ve yabancı kuruluşlarla yaptıkları sözleşmelerin birer örneğini Bakanlığa gönderme zorunluluğu kaldırıldı

3 kanun RG'de

ANKARA - 5798 sayılı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 5800 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 5801 sayılı "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile seyahat acentalarından bazı belgelerin istenilmesi zorunluluğuna son verildi.

Kanuna göre, seyahat acentalarının, reklam ve tanıtma belgelerinden birer nüshayı, dağıtımlarından 15 gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, seyahat acentalarının faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla yaptıkları sözleşmelerin birer örneğini Bakanlığa gönderme zorunluluğuna da son verildi. Kanuna göre, seyahat acentası işletme belgesinin iptal durumları yeniden belirlendi. İşletme belgesi iptal olan seyahat acentaları ve bunların şubelerine, iptale neden olan işlem sırasındaki ortakları ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına 5 yıl süreyle, zorunlu sigortanın yaptırılmaması ile müşteriyi aldatıcı, kamu güveninin sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmak, gerekli teminatı bulundurmamak durumunda ise 10 yıl süreyle belge verilmeyeceği hükmü yasa metninden çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girmeden önce belge alma niteliğini kaybetmesi veya kanunda bulunmayan faaliyetler nedeniyle 1 yıl içinde 3 kez idari para cezası alarak, işletme belgesi iptal edilen seyahat acentası, 1 yıl içinde talep etmesi halinde işletme belgesini yeniden alabilecek. Birlik, gerekli görülen yerlerde merkeze bağlı şubeler açabilecek. Yönetim Kurulu, merkeze bağlı şube müdürü veya şube bürosunun kadrolarını tespit edebilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap