15 °C

996 milyon dolarlık dış borç ödendi

996 milyon dolarlık dış borç ödendi

996 milyon dolarlık dış borç ödendi

Türkiye, 2-25 Haziran tarihleri arasında toplam 996,11 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı. Dış borç ödemesinin, 495,07 milyon doları Hazine, 201,21 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 76,20 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu. IMF'ye 223,63 milyon dolar ödeme gerçekleştirildi. Türkiye, 2008 yılında 25 Haziran tarihine kadar toplam 8 milyar 842,36 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi.