6 °C

Aerosol üretiminde LPG'den ÖTV alınmayacak

İmalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılacak LPG'den ÖTV alınmayacak

Aerosol üretiminde LPG'den ÖTV alınmayacak

ANKARA - İmalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı için (LPG)  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacak.  

Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 36 seri numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'ne göre, imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılan LPG için  ÖTV alınmayacak.  

Öte yandan daha önceki Bakanlar Kurulu kararnamesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade edilecek. 

Tebliğde, aerosol "Aerosol Kaplar Yönetmeliğinde tanımlı kaplar içerisinde yer alan ve itici gaz marifetiyle basınç altında tutulan sıvılaştırılmış püskürtmeli gazlı ürünler" olarak tanımlandı.  

Bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş LPG, yalnızca "LPG Satın Alma İzin Belgesi"ni haiz üreticiler tarafından satın alınabilecek veya ithal edilebilecek.  

Aerosol üreticileri, imalatta kullandıkları LPG için ödenen ÖTV tutarının iadesini talep edebilecek.  

Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece aerosol üreticileri talep edebilecek. Kararname kapsamında satın alınan LPG'nin satın alma tarihini, ithal edilen LPG'nin ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde aerosol üreticilerince imalatta kullanılması gerekiyor. 

Kararname kapsamında teslim edilen LPG, bu tebliğde tanımlanan aerosol üretimi dışında kullanılamayacak, satılamayacak veya devredilemeyacak. 

Bu tebliğde açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya dağıtıcılar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacak. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.