ASO'dan "kısa çalışma ödeneği" önerisi

"İçinde bulunduğumuz dönemde üreticinin satamadığı ürünü imal etmesinin anlamı yok" diyen ASO Başkanı Özdebir, bu dönemde çalışmayan işçiler için 'kısa çalışma ödeneği'nin canlandırılmasını önerdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, çeşitli nedenlerle belli bir süre çalışamayan sigortalılara, çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan "kısa çalışma ödeneği" uygulamasına yeniden işlerlik kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Özdebir, kısa çalışma ödeneğinin geçmişte de başvurulan bir yöntem olduğunu söyledi.

İçinden geçilen süreçte uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özdebir, "Uygulama 3 haftaya karşılık bir hafta mı yoksa ikişer hafta mı olur, bu detaylar konuşulur." dedi.

Firmaların şu an bazı çalışanlarına 2019 yılının izinlerini bile kullandırdıklarına dikkati çeken Özdebir, şöyle devam etti:

"Bir eleman kolay yetişmiyor. Bir kişiyi işten çıkardığınız zaman yeniden aynı kalitede eleman bulmak zor. İçinde bulunduğumuz dönemde üreticinin satamadığı bir malı imal etmesinin, masrafa girmesinin anlamı yok. İlla ki piyasalar dengeye oturacak ve hayat normale dönecek, o zaman bu elemanlara ihtiyacımız olacak."

Özdebir, geçmiş dönemde kısa çalışma süresinin belirlenmesinin Bakanlar Kurulunun yetkisinde olduğunu anımsatarak, bugün ise uygulamanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayata geçirilebileceğini bildirdi.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği, ekonomide genel, sektörel, bölgesel olumsuz gelişmeler yaşanması veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olarak tanımlanıyor.

İş yerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için işverenin, anılan nedenlerle iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde Türkiye İş Kurumuna (İş-Kur) başvuruda bulunması ve yapılan inceleme sonucu iş yerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor.

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık veriliyor. Ödeneğin süresi, üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadar olarak belirlenirken, kısa çalışma ödemeleri hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor.

Ayrıca işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödeniyor, söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmıyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir