8 °C

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) REHBERİ

Çevre AB çevre politikası neyi hedefliyor? 'Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederken, şimdiki ve gelecekteki kuşaklar için çevreyi korumak, muhafaza etmek ve geliştirmek" anlayışı AB çevre politikasının ana ilkesini oluşturuyor. Bu politika, uzun vadede, ekonomik büyüme ve çevrenin korunması kavramlarının iç içe sürdürülmesini hedefliyor; çevreyle ilgili yüksek standartların iş imkanlârını ve yenilikleri tetiklediğini de vurguluyor. AB çevre politikasının temel unsurlarından biri "Çevre 2010: Geleceğimiz, Seçeneğimiz" eylem planı içinde yer alıyor. Planın odaklandığı konular arasında şunlar bulunuyor: " İklim değişikliği ve küresel ısınma " Doğal çevre ve vahşi hayatın korunması " Çevre ve sağlık konuları " Doğal kaynaklar ve atık yönetimi. Bu eylem planının uygulanacağı önümüzdeki yıllarda, dünyamızı tehdit eden sera gazı emisyonlarındaki artış, biyolojik çeşitliliğin kaybolması, çölleşme ile mücadele, orman alanlarının azalması, toprak kayıpları, kirliliğin halk sağlığı ve çevre üzerindeki kötü etkileri, atık oranının fazlalaşması gibi sorunların üzerinde durulması planlanıyor. Çevre politikası alanında eylem planına ek olarak AB, küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin kaybolması ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konularında dünya liderliğini güçlendirmeyi de hedefliyor. Bu bağlamda amaç, eko-yenilik ve eko-teknoloji alanlarında liderlik sağlayıp hem çevreyi korumak hem de büyüme sağlamak. AB, küresel ısınmayla mücadele ediyor Avrupa'da arabalar, küresel ısınmanın sorumlusu olan sera gazının en önemli bileşeni olan karbondioksit (CO2) emisyonunun yüzde 20'sini ortaya çıkarıyor. Bu gerçekten hareketle, 1995 yılında AB devlet başkanları ve hükümetleri iklim değişimi ve küresel ısınma ile mücadele etmek için 2012 yılına kadar yeni arabaların karbondioksit emisyonunu kilometre başına 120 g'ye düşürmeyi hedeflediler. Bu, dizel arabalar için 100 km başına 4.5 litre, benzinli arabalar içinse 5 litrelik bir benzin tüketimi anlamına geliyor. Komisyonun küresel ısınmaya karşı geliştirdiği strateji kapsamında gerçekleşecek düzenlemenin bütün yükünün otomobil sektörüne yıkılmaması için de bütüncül bir yaklaşım izlenecek. Buna göre ortalama emisyonlar araç teknolojisindeki gelişmelerle 130 g/km'ye düşürülecek. Geriye kalan 10 g/km'lik azaltma ise akaryakıt dostu lastikler, ekonomik araç kullanımı, klima ve yol güvenliği yönetimi gibi tamamlayıcı ölçülerle gerçekleşecek. AB şu anda havacılık sektöründe de karbondioksit emisyonunun azaltılmasına ilişkin bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Henüz yasalaşmayan düzenlemenin 2012'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. AB çevre politikası ve Türkiye'nin uyumu Çevre konusu uyum sürecinde mali külfeti yüksek ciddi yatırımlar gerektirdiğinden aday ülkelerin en fazla zorlandıkları alanların başında gelmektedir. Bu nedenle çevre başlığı, geçmiş genişlemelerde aday ülkelere en fazla geçiş süresi tanınan müktesebat başlıklardan birisi olmuştur. Avrupa Komisyonu'nun Kasım 2007 İlerleme Raporu kapsamında çevre politikasına uyum sürecinde Türkiye'deki gelişmeler şu altbaşlıklarla değerlendirilmiştir: Çevre müktesebatı kapsamındaki hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğanın korunması, endüstriyel kirlenmenin kontrolü, kimyasallar, genetik açıdan değiştirilmiş organizmalar, idari kapasite. Bu başlıklar arasında idari kapasitenin geliştirilmesi en çok ilerleme katedilen konudur. Diğer alt başlıklarda ise ilerleme kaydedilemediğini raporunda vurgulayan Avrupa Komisyonu, uyum sürecinde Türkiye'de çevre müktesebatının aktarımın düzeyini düşük olarak tanımlamaktadır. Haberler: "Türkiye'nin Ağaçları ve Ormanları" fotoğraf yarışması başladı Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, 2007-2008 döneminde "Türkiye'nin Ağaçları ve Ormanları" konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. "Çevre" teması altında yapılan bu yarışmaya, www.avrupa.info.tr/Photo.html internet adresi aracılığıyla 23 Haziran 2008 saat 17:00'ye kadar fotoğraflarını yükleyen 18 yaşını doldurmuş TC veya AB vatandaşları katılabilir. Yarışmada dereceye girenleri fotoğraf makinesi, National Geoographic Türkiye Dergisi aboneliği gibi ödüller bekliyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.