Bakır tel ithalatında damping önlemi sona erdi

Rusya ve Ukrayna menşeli bakır tel ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlem sona erdirildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Rusya ve Ukrayna menşeli "bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 milimetreyi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar" (bakır filmaşin) ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı saptandı. Bu kapsamda uygulanan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verildi.

Öte yandan, Bakanlık tarafından başlatılan re'sen inceleme neticesinde, Nepal ve Bangladeş menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplik" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.