13 °C

Bankacılıkta net kar 15 milyar YTL'ye ulaştı

Bankacılıkta net kar 15 milyar YTL'ye ulaştı

Bankacılıkta net kar 15 milyar YTL'ye ulaştı

(10:00)İSTANBUL - Bankacılık sektörü, 2007 yılı sonunda karını bir önceki yıla göre yüzde 31 artırdı. Net kar, geçen yıl 15 milyar YTL'ye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun raporuna göre, Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2007 yılında 500 milyar YTL'den yüzde 16 artışla 581 milyar YTL'ye mevduatlar 308 milyar YTL'den yüzde 16 artışla 357 milyar YTL'ye toplam krediler 219 milyar YTL'den yüzde 30 artışla 286 milyar YTL'ye özkaynaklar aynı dönemde 60 milyar YTL'den yüzde 27 artışla 76 milyar YTL'ye çıktı. Bireysel krediler yüzde 42 artışla 48 milyar YTL'den 68 Milyar YTL'ye yükselirken kredi kartı harcamaları yüzde 26 artışla 27 milyar YTL'ye yükseldi. Bilançodaki asli fon kaynağı olan mevduatların krediye dönüşüm oranı artarak yüzde 74'ten yüzde 83'e çıktı. Sermaye yeterliliği oranı ise yılın ikinci yarısından itibaren operasyonel riskler için de sermaye gereksinimi hesaplanmaya başlanması nedeniyle 2007 yıl sonunda bir önceki yıla göre 3 puan azalarak yüzde 8 olan asgari sınırın üzerinde yüzde 18,8 olarak gerçekleşti. Yabancı para net genel pozisyon oranı ise yasal sınırlar içinde sıfıra yakın bir değerde (yüzde -0,06) geldi.