5 °C

”Başkan ve üyelere ücret artışı düzenlenmedi”

Telekomünikasyon Kurumu, Kurul üyelerine yapılan ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı

”Başkan ve üyelere ücret artışı düzenlenmedi”

ANKARA - Telekomünikasyon Kurumu, Kurul üyelerine yeni bir işe başlayınca kesilmek kaydı ve her halükarda 2 yılı geçmemek şartıyla kurumca ödeme yapılması hükmü bulunduğunu, bazı basın-yayın organlarında yer verildiği gibi, başkaca hiçbir ödeme ve süre öngörülmediğini bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, TBMM Genel Kurul'nca 1 Ağustos 2008 tarihinde kabul edilen 5803 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun kurul üyelerine maaş ayrıcalığı getirdiğinin ortaya çıktığı ve kurul üyelerinin görev süreleri sona erdikten sonra yaş haddinden emekli olacakları 65 yaşına kadar kurumca ödemede bulunulacağı yönündeki haberlere yer verildiği ifade edildi. Bu haberlerin kamuoyunu yanıltıcı mahiyette bulunması nedeniyle açıklama yapma gereği görüldüğü belirtilen açıklamada, özel sektörü temsilen kurul üyeliklerine atanan, değiştirilen 2813 sayılı yasada üyeliği görevlerinin bitiminde herhangi bir göreve atanmaları ya da bir ücret ödenmesi hususunun düzenlenmediği kaydedildi.

Görev süresi sona eren kurul üyeleri

Açıklamada, ayrıca 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun" hükmü uyarınca, görev süresi sona eren kurul üyelerinin 3 yıl süreyle kurumun görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak görev ve iş almalarının yasak olduğuna dikkat çekildi. 5803 sayılı kanunla getirilen düzenlemeyle özel sektörü temsilen kurul üyeliklerine atananlara 3 yıl çalışma yasağına karşın kurul üyeliği görevlerinin sonunda herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya dek 2 yıllık süreyi geçmemek üzere ücretlerinin kurumca ödenmesi hükmü getirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca kamu görevlisiyken kurul başkan ve üyeliklerine atananların görev sürelerinin sona ermesiyle ilgili olarak mükteseplerine uygun bir göreve atanmaları hükmü konulduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, kurul üyelerine yeni bir işe başlayınca kesilmek kaydı ve her halükarda 2 yılı geçmemek şartıyla, kurumca ödeme yapılması hükmü mevcut olup, bazı basın-yayın organlarında yer verildiği gibi, başkaca hiçbir ödeme ve süre öngörülmemiştir. Ayrıca 5803 sayılı kanunla, kurul başkan ve üyelerine bir ücret artışı da düzenlenmediği gibi, ücret dengesini bozacak ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlarla farklılık meydana getirecek şekilde hiçbir ücret artışı da yapılmamıştır. Bunun yanında kurumdaki en yüksek ücret olan kurul başkanının 631 sayılı kanun hükmünde kararname ve buna dayanan Bakanlar Kurulu kararıyla tavan ücret olarak belirlenen 5 bin 25 YTL olup, kurul başkanının şu anki maaşının bu rakamı geçmesi yasal olarak da mümkün değildir. Buna göre, değiştirilen 2813 sayılı Kanun'da olduğu gibi, 5803 sayılı kanunda da bu hüküm aynen korunmuş ve kurul başkan ve üyelerine ücret ile ilgili hiçbir değişiklik ve artış öngörülmemiştir."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap