Bazı meslek gruplarına inceleme başlatılacak

Meslek gruplarının rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca uygun bulunması halinde inceleme başlatılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, meslek gruplarının rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde TOBB tarafından inceleme başlatılacak. İncelemede ilgili borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve olası değişikliklere ilişkin rapor istenecek. Söz konusu rapor, 15 gün içinde hazırlanıp TOBB'a teslim edilecek.

Borsanın süresi içinde gönderilen raporu ve TOBB tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları, Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili borsaya bildirilecek. Bu değişiklikler TOBB'un ve ilgili borsanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilecek.

TOBB tarafından bu yapılan meslek grubu değişiklikleri hakkında ilgili fıkrada düzenlenen altı aylık süre dikkate alınmayacak ve bu değişiklikler ilk genel seçimlerde uygulanacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir