8 °C

BDDK, yeni Finansal Kiralama Kanunu tasarısı hazırladı

BDDK, yeni Finansal Kiralama Kanunu tasarısı hazırladı

BDDK, yeni Finansal Kiralama Kanunu tasarısı hazırladı

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hazırladığı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı'nı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na gönderdi. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kurulun önceki günkü toplantısında alınan karar uyarınca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'e gönderilen taslak uyarınca, 322 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılıyor. Şirketlerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermayelerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesini öngören tasarı taslağı ile getirilen öteki uygulamalar ise şöyle: "Şirketlerin etkin gözetim ve denetimleri için gerekli yasal altyapı tesis edilecek. Şirketlerin işlemlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş ve doğması beklenen zararları karşılamak amacıyla, şirketlere karşılık ayırma zorunluluğu getiriliyor. Tüzel kişiliğe haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak Finansal Kiralama Şirketleri Birliği, Faktoring Şirketleri Birliği ve Finansman Şirketleri Birliği kurulacak ve şirketlerin ilgisine göre söz konusu birliklere üye olma zorunluluğu getiriliyor. Faktoring işlemlerine konu olan alacakların ve alacakların mal veya hizmet satışından doğduğunu tevsik eden fatura ve benzeri belgelerin sisteme kaydedilerek mükerrer kullanımının engellenmesi amacıyla Faktoring Şirketler Birliği nezdinde Fatura Merkezi Kayıt Sistemi'nin kurulması öngörülüyor. Mevzuata aykırı uygulamaların engellenmesini teminen idari ve adli cezalar öngörülüyor. Finansal kiralama işlemi tanımı, uluslararası standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Faaliyet kiralaması, alt kiralama, yazılımların kiralanması, salt-geri kiralama, yurtdışından Türkiye'ye yapılacak finansal kiralama işlemleri, süre, tescil gibi konularda uygulamanın önünü açacak yeni hükümler ihdas ediliyor."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.