24 °C

BDDK'dan bankalara hizmet izinleri

BDDK; TEB, Turkland Bank ve Türkiye Finans'a çeşitli hizmet alanlarında izinler verdi

BDDK'dan bankalara hizmet izinleri

 

 

İSTANBUL - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin veya aracı kuruluşların ilgili otoriteden onay/görüş alması kaydıyla, Bankanın aracı kuruluşlara takas operasyon hizmeti sunulabilmesi, Turkland Bank A.Ş.’nin, sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyetleri yürütmesi, Türkiye Finans Katılım Bankası'na kıymetli madenlerin alım satımı işlemleri hususlarında

bankalara izin verilmesine karar verdi.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararında şu bilgiler verildi:

"Kurul Başkanlığının 25/3/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 10/3/2009 tarih ve BDDK.UY1.41.1-4475 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde,

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin saklı kalması ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin (Banka) veya aracı kuruluşların ilgili otoriteden onay/görüş alması kaydıyla, Bankanın aracı kuruluşlara takas operasyon hizmeti sunulabilmesi hususunda Bankaya izin verilmesine karar verilmiştir."

" Kurul Başkanlığının 25/3/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 19/3/2009 tarih ve BDDK.UY1.47.1-5424 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda İlgili diğer kurumlardan da gerekli izinlerin alınması koşuluyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde Turkland Bank A.Ş.’nin, sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyetleri yürütmesine izin verilmesine karar verilmiştir."

"Kurul Başkanlığının 25/3/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 12/3/2009 tarih ve BDDK.UYIII/94.1-4848 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (h) bendi kapsamında, “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde belirtilen kıymetli madenlerin alım satımı işlemleri konusunda faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap