15 °C

Biyoyakıtçılar ÖTV muafiyeti istiyor

Biyoyakıtçılar ÖTV muafiyeti istiyor

Biyoyakıtçılar ÖTV muafiyeti istiyor

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir ve yerli enerji destek içeren açıklamalarına karşın bitkisel yağlardan üretilen biyoyakıt üreticileri üvey evlat olmaktan şikayetçi. ÖTV ve dağıtım şirketleri üzerinden satılma zorunluluğu nedeni ile biyoyakıt sektörünün yaşama şansı kalmadığı ve tesislerin tamamının kapalı olduğunu belirten sektör temsilcileri, organik atıklardan elde edilen biyodizel ve biyoyakıtlarda ÖTV muafiyeti istedi. Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği'nin (ALBİYOBİR) sektörün sorunları ve çözüm önerilerine yönelik hazırladığı raporda, biyoyakıt üreticilerinin üzerindeki vergi ve mevzuat kamburuna değinildi. Biyoyakıtların petrol ürünü olmamasına karşın Petrol Piyasası Kanunu kapsamında olmalarından dolayı şikayet edilen raporda, biyoyakıtların "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Öncelik Tanıma Yasası" içinde alınması gerektiği vurgulandı. Biyoyakıtların kendisini ifade edemeyen bir kanun içinde yer aldığı sürece bir ilerleme kaydedilmeyeceğine dikkat çekilen raporda, "Biyoyakıtlar tarımsal ürün türevidir. Tehlikeli madde değildir. Emisyon değerleri petrole göre çok farklıdır. Çevreyi kirletmez. Hammaddesine yüzde 32 gümrük vardır. Petrolün yoktur. Yan ürünleri kirletici değil, gliserin gibi önemli bir maddedir" denildi. Enerji ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmaması durumunda hem Avrupa'da hem de uluslararası çevre ve küresel ısınma konusundaki yükümlülükleri yerine getirmenin zorlaşacağı bildirilen raporda, ekonomik kalkınmayla ilgili önemli fırsatların da kaçırılacağı vurgulandı. AB'nin hedefi yüzde 30 Yenilenebilir enerji kaynakları yerli kaynak olduğu ve enerji ithalatının azaltılmasında destek olduğuna değinilen raporda, AB'nin enerji tüketiminde yenilebilir enerjinin payını artırmadığı sürece ortaya çıkacak tabloyu gözler önüne serdi. Raporda, şu görüşlere yer verildi: "Avrupa Birliği halen enerji tüketiminin yüzde 50'sini karşılamak için enerji ithal etmektedir ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmadığı takdirde bu miktarın 2010 yılında yüzde 60, 2020 yılında ise yüzde 70'e yükselmesi mevcuttur" denildi. Bu doğrultuda AB'nin enerji tüketiminde dışa bağımlılığı azaltmak için biyoyakıt kullanım hedefleri 2007 yılı için yüzde 5 olarak belirlenirken, enerji tüketiminin 2010 yılında yüzde 7,75, 2020'de yüzde 20 ve 2030 yılında yüzde 30'unu biyoyakıttan karşılamayı planlıyor. Biyoyakıt üst kurulu isteği .Biyoyakıt sektörü temsilcileri ve bakanlık üst düzey yetkililerinden oluşan bir üst kurul oluşturulsun. .Enerji tarımı ve biyoyakıtlar stratejik alan kabul edilmeli, süreç planlanmalı, AB'nin de ilerleme raporlarında istediği ulusal hedef ve programlar belirlenmeli. .TOBB bünyesinde 'Akaryakıt Sektörel Meclisi'ne dahil edilmeyen biyoyakıtlar için ayrı bir 'Biyoyakıtlar Sektör Meclisi' oluşturulmalı. .Biyoyakıt, Petrol Piyasası Kanunu değil, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Öncelik Tanıma Yasası içinde ele alınmalı.