Boğaziçi Üniversitesi, “Lojistik 4.0”a odaklandı

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu toplantısında “lojistik” sektörü masaya yatırıldı. Toplantıya Arçelik, Renault, Pimsa, Ford, Tüpraş, Farplas, Eliar ve TOSB’den temsilciler katıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu tarafından düzenlenen rutin toplantıların sonuncusunda “lojistik” konusu ele alındı. Toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ümit Bilge ve Prof.Dr. Necati Aras yönetiminde Endüstri 4.0 teknolojileri ile değişen lojistik yaklaşım ve uygulamaları tartışıldı.

4. Sanayi Devrimi’nin etkisiyle birlikte değişim gösteren lojistik için Prof. Dr. Ümit Bilge, cevaplanması gereken iki temel soruya değindi. Bilge, birinin lojistik sistemlerinin Endüstri 4.0 ortamına uygun olarak nasıl tasarlanacağı, ikincisinin ise dijital teknolojiler sayesinde toplanan gerçek zamanlı veriyi lojistik ile ilgili kararları vermede nasıl kullanacağımız olduğunu belirtti.

Prof.Dr. Necati Aras ise tedarik lojistiğinde yaygınlaşmakta olan yeni yöntemlerden direk yollama (point-to-point logistics), toplayarak yollama (milk run), ve çapraz sevkiyatta (cross docking) temel ikilemin nakliye maliyeti ile envanter maliyeti arasındaki optimizasyon problemleri olduğunu belirtti. Araç rotalama, çizelgeleme ve envanter yönetimi problemlerinin veri analitiği, yapay zeka teknolojileri ile geliştirilen çözüm modellerini örneklendirildi.

Toplantıya katılan Arçelik, Renault, Pimsa, Ford, Tüpraş, Farplas, Eliar, TOSB temsilcileri ise lojistikteki önceliklerini ve karşılaştıkları sorunlarını paylaştılar. Koç Grubu Dijital

Transformasyon Lideri Murad Ardaç, tedarik zincirinde Blockchain teknolojisi uygulamalarının henüz gelişmekte olan bir konu olduğunu, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında pek çok fırsat içerdiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca Endüstri 4.0 teknolojilerinin sunduğu bir başka çözüm ‘sanal ikiz’ kavramı ile lojistik sisteminin benzetim modellemesi ve sanal ikizin gerçek zamanlı yönetim için kullanım modelleri tartışıldı. Aynı kavramın gerçek zamanlı yönetim ile planlama arasında dikey entegrasyonu sağlamakta oynayacağı anahtar rolü de vurgulandı.

Boğaziçi Üniversitesi Esnek Otomasyon ve Akıllı İmalat Sistemleri Laboratuvarı (BUFAIM)
Lojistiğin A’dan Z’ye tartışıldığı toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde faaliyet gösteren ‘Esnek Otomasyon ve Akıllı İmalat Sistemleri Laboratuvarı (BUFAIM) tanıtıldı. BUFAIM laboratuvarındaki model fabrika, eşitli esnek otomasyon unsurlarını bir araya getirerek farklı endüstriyel ortamları temsil edebilen bir araştırma alt yapısı sunuyor. Esnek, açık, modüler, eklenebilir ve tekrarlanabilir, gerçek zamanlı fabrika kontrol yazılımları geliştirilmekte ve uygulamalı olarak test ediliyor.

Talep ve tedarikteki dalgalanmalara, üretimdeki gecikme, hata ve arızalara hızlı ve etkin şekilde karşılık verebilen, ihtiyaca ve müşteriye göre üretim yapan “esnek” ve “akıllı” fabrika ortamları oluşturuluyor. Endüstri 4.0 paradigmasının çeşitli boyutlarını oluşturan teknolojiler ile benzetim, sanal ve gerçek dünyaların entegrasyonu, dağıtık denetim, gerçek zamanlı karar alma yordamları, modern imalat planlama ve kontrol teknikleri gibi yaklaşımlar model fabrikada geliştiriliyor. İleri imalat sistemleri modelleme ve benzetimi, otomatik güdümlü malzeme taşıma aracı (AGV) sistemleri tasarım ve yönetimi, esnek imalat, gerçek zamanlı fabrika kontrolünde farklı mimariler test edilebiliyor.

Kapanış konuşmasında ise, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr.Lale Akarun, Temmuz ayında yapılacak Danışma Kurulu toplantısı öncesinde oluşturulacak üniversite-sanayi ortak çalışma grubu ile birlikte ‘Endüstri 4.0 Standartları’ ile ilgili temel yaklaşımların belirleneceğini belirtti.

Bu konularda ilginizi çekebilir