9 °C

Borçlara kesinti oranlarına yeni düzenleme

Yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelir paylarından, bu yılın sonuna kadar kesinti yapılmayacak, 2016'da ise kesinti oranları yüzde 7,5 ve yüzde 12,5 olarak uygulanacak

Borçlara kesinti oranlarına yeni düzenleme

Yerel yönetimlerin borçları için genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları yeniden düzenlendi. 

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlarına ilişkin kesinti oranı, bu yılın sonuna kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak. Kesinti oranları, 2016'da ise sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 12,5 olacak. 

İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların kesintiye konu borçları için her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 2016'da yüzde 7,5 kesinti yapılacak. Ancak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen devlete olan borçlar, İller Bankasına olan borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlar kapsamında 1 Mart 2010 tarihinden sonra doğan borcu bulunan kuruluşlar için kesinti oranı ise yüzde 12,5 olarak uygulanacak. 

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.