BOTAŞ'ın alacağı 12 milyar YTL'ye ulaştı

EÜAŞ'ın BOTAŞ'a olan toplam borcu 10 milyar 130 milyon YTL düzeyinde

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Petrol taşımacılığı ve doğal gaz ticareti alanında faaliyet gösteren enerji KİT'i Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle alacağı 11 milyar 922 milyon YTL oldu.

Bu miktarın yüzde 92,1'ini diğer bir enerji KİT'lerinden Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş.'nin (HEAŞ) kuruma olan borçları oluşturuyor.

BOTAŞ'a en borçlu kuruluş devletin elektrik üretiminden sorumlu enerji KİT'i EÜAŞ. Söz konusu şirketin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle BOTAŞ'a toplam borcu 10 milyar 130 milyon YTL'ye ulaştı. Bu rakamın 4 milyar 81 milyon YTL'sini ana para, 6 milyar 49 milyon YTL'sini de faiz oluşturdu.

BOTAŞ'a en borçlu ikinci kuruluş da yine bir enerji KİT'i olan HEAŞ. Kurumun BOTAŞ'a 319 milyon YTL'si ana para, 533 milyon YTL'si de faiz olmak üzere toplam 852 milyon YTL borcu bulunuyor.

BOTAŞ'a EGO'nun 677 milyon YTL, İZGAZ'ın 66 milyon YTL, yap-işlet-devret ve yap-işlet santrallerinin 53 milyon YTL, İGDAŞ'ın 22 milyon YTL, TÜGSAŞ'ın 22 milyon YTL, diğer kurumların da 99 milyon YTL borcu bulunuyor.