15 °C

BP: Ceza, vergi dairesinin yanlış tatbikatından doğdu

BP, Maliye Bakanlığı tarafından şirkete çıkarılan vergi cezası ile ilgili olarak, gerçekçi olmadığına değindi

BP: Ceza, vergi dairesinin yanlış tatbikatından doğdu

 

 

İSTANBUL - BP, Maliye Bakanlığı tarafından şirkete çıkarılan vergi cezası ile ilgili olarak, yasalara aykırı bir işlemin bulunmadığını, vergi dairesince yapılan yanlış tatbikatın söz konusu olduğunu öne sürdü.

BP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Lecompte imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, dün, Büyük Mükellefler Vergi Dairesinden şirkete vergi cezası tebliğ edildiği, söz konusu cezanın, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında, Bilnam İşletmecilik ve Ticaret Limited Şti. tarafından yurt dışına ihraç malları taşıyan araçlara yapılan ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca ÖTV'den muaf ve Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre KDV istisnası olan yakıtlarla ilgili olduğu belirtildi.

Konunun şirketin ilgili birimlerince incelendiği ve değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Bakanlar Kurulunun, belirlediği gümrük kapılarında, Özel Tüketim Vergisi Kanunu 7/A Maddesi'ne göre, ihraç malı taşıyan araçlara ÖTV'den muaf ve KDV iadesine tabi yakıt satılmasını öngörerek, ihracatın desteklenmesine karar verdiği, bu madde kapsamında, Kapıkule ve İpsala Gümrük kapılarında, Bilnam firmasınca yurt dışına çıkış yapan araçlara, Bilnam tarafından gümrük makamlarınca onaylanan beyannamelere göre ürün satış ve ikmali yapıldığı ifade edildi.

Bilnam tarafından gerçekleştirilen satışlar için açılan beyannamelerin, gümrük makamlarınca onaylanmış ve bu satışlara ait bildirimlerin vergi dairelerine de ayrıca gönderildiği ifade edilen açıklamada, vergi dairelerinin de kendisine yapılan beyanları görüp doğruluğunu teyit ve kabul ederek, KDV iadelerini Bilnam'a yaptığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"ÖTV Kanununun 7/A Maddesinde ürün ikmalinin, araçların standart depo kapasitesi kadar olması kuralı vardır. Standart depo ise araç üreticisi tarafından belirlenen, her araç için değişik olan yakıt alma kapasitesidir. ÖTV Kanunu uyarınca yurt dışına ürün ihraç eden taşıtlara standart depoları kadar ürün ikmali, bu araç sahiplerinin yasal hakkıdır.

Ancak, yurda ithal ürün getiren araçlar için ise Bakanlar Kurulu akaryakıt kaçakçılığına fırsat vermemek için araç standart depolarında azami 550 litre ürün ile giriş yapılabileceğini hükme bağlamıştır.

Yanlış yorumlama

Bizce, Bakanlar Kurulunun bu kararı vergi dairesince yanlış yorumlanmış ve araçların çıkışında da azami 550 litre yakıt alabilecekleri şeklinde anlaşılmıştır. Bu yorum, hem ihracatın desteklenmesi için tüm önlemleri alan Bakanlar Kurulu Kararı hem de ülkemiz menfaatleri ile çelişmektedir.

Yukarıda vurgulamış olduğumuz gibi, gümrük makamlarının gözetim ve denetimi altında Bilnam firmasınca yürütülen işlemler sonucunda, satış ve ikmal edilen ürünlere ait bildirimler, vergi dairelerine de iletilmiş ve KDV iadeleri Bilnam firmasına yapılmıştır.

Bilindiği gibi, BP olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde, her zaman kanunlara uygun işlem yapmak ana ilkemizdir. Bu olayda da yasalara aykırı bir işlemimiz bulunmamaktadır. Bizce bu konuda, vergi dairesince yapılan yanlış bir tatbikat söz konusudur.

Mevcut kanunlar ile örtüşmeyen bu vergi cezası ile ilgili her türlü kanuni hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunmaktayız."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap