Hükümet kanadından 'büyüme' değerlendirmeleri

Üçüncü çeyrekte büyüme beklentilerin üzerinde daralma gösterdi. Hükümet kanadından ilk açıklamalar Başbakan Yardımcısı Şimşek, Bakan Ağbal ve Özlü'den geldi. Üç isim de ekonomideki yavaşlamaya karşı alınan tedbirleri işaret etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 daraldı. TÜİK'in açıkladığı veri sonrası Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü değerlendirmede bulundu. Şimşek, küresel ve bölgesel sorunların üçüncü çeyrekte olumsuz yönde etkili olduğunu belirterek, daralmanın geçici olması için önlem aldıklarını ifade etti. Ağbal da alınan önlemlere vurgu yaparak, son çeyrekteki ekonomik aktiviteye dikkat çekti. Özlü ise büyüme verisindeki kaybın son çeyrekte telafi edileceğine inandığını söyledi.

Şimşek: Geçici olması için tedbirleri aldık

Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK’in ulusal hesaplar göstergelerinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’yle uyum kapsamında Avrupa Muhasebe Sistemi 2010’a (European System of Accounts, ESA 2010) geçmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu sistem 2014'ten itibaren bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla milli gelirdeki revizyon uluslararası normlara uygundur" diye konuştu.

Şimşek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2016 yılı üçüncü çeyreğinde ekonomimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında daralmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında büyüme yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Yurtiçinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra küresel ve bölgesel konjonktürün bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler üçüncü çeyrekte büyüme üzerinde etkili olmuştur.

Üçüncü çeyrekte hain darbe girişimi ve terör olayları büyümeyi baskılamıştır. Bu gelişmeler sonucunda turizm gelirleri daralmıştır. Ayrıca elverişsiz hava koşulları tarımsal üretimi sınırlamıştır. Kamu tüketiminin güçlü desteğine rağmen yurtiçi ve küresel piyasalarda yaşanan söz konusu gelişmeler kaynaklı yurtiçi talep ve ihracat daralmıştır.

'Ekonomimiz şoka karşı dayanıklılığını ispatladı'

Daralmanın etkisiyle üçüncü çeyrekte istihdam artış hızı sınırlı ölçüde yavaşlamıştır. Ancak büyümemizin istihdam yaratma gücü halen devam etmiştir. Ekonomimizde son bir yılda 323 bin kişiye ve küresel krizden sonra da 6,9 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmıştır.

Ekonomide yaşanan bu daralmanın geçici olması için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ekonomimiz son yıllarda pek çok şoka karşı dayanıklılığını ispatlamıştır. Sağlam kamu maliyesi ve sağlıklı bankacılık sektörü ile birlikte uygulanmakta olan yapısal reformlar ülkemizi söz konusu şoklara karşı daha dirençli kılmaktadır.

Önümüzdeki dönemde de ekonomimizi her alanda ileriye taşıyacak gerekli tedbirleri alacağız ve reform uygulamalarımıza devam edeceğiz."

Ağbal: Göstergeler olumlu sinyaller veriyor

"Son çeyrekte öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller vermektedir" diyen Ağbal, "Ekonomik aktivitede canlanmayı destekleyen, finansal istikrarı koruyan ve güçlendiren gerekli tedbirleri uygulamaya koymaktayız" ifadesini kullandı.

Ağbal konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 daralma kaydetmiştir. Bu dönemde 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, turizmdeki daralma ve zayıf dış talep ekonomik aktivitelerde yavaşlamaya neden olmuştur.

Üçüncü çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 3,2, yatırımlar ise yüzde 0,6 daralmıştır. Kamu harcamaları ise yüzde 23,8 artışla ekonomiye pozitif katkı vermeye devam etmiştir.

'EKK kararları iyileşmeye katkı sağlar'

Hükümet olarak ekonomik aktivitede canlanmayı destekleyen, finansal istikrarı koruyan ve güçlendiren gerekli tedbirleri uygulamaya koymaktayız. Nitekim geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımızın açıkladığı EKK kararları da önümüzdeki dönemde reel sektörde iyileşmeye katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede krediye erişimi ve ihracatın finansmanını artıran, yatırımlara daha çok teşvik sunan, işgücü piyasasını destekleyen, KOBİ'lere finansman sağlayan ve kredilerinin yapılandırılmasına imkan veren kritik öneme haiz bir destek paketi açıkladık.

2016 yılı son çeyreğinde öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller vermektedir. Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan tedbirler, hayata geçirilecek yapısal reformlar ile dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler 2017 yılında büyümenin hızlanmasını destekleyecektir."

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 1.8 daraldıTürkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 1.8 daraldı

Özlü: Telafi edeceğimizi umuyorum

Bakan Özlü, NTV'de katıldığı canlı yayında büyüme verisi ve ekonomik gelişmeleri yorumladı.

Küçülmenin 4. çeyrekte toparlanacağını ifade eden Özlü, "Güvenlikle ilgili terör saldırısından sonra büyümeyle ilgili rakamların da menfi gelmesi doğrusu üzücü ikinci bir hadise oldu. Üçüncü çeyrekte iki büyük bayram tatilinin olması, çevremizdeki gelişmelerden dolayı bu küçülmeyi dördüncü çeyrekte telafi edeceğimizi düşünüyorum. Ekimde sanayinin büyümesi ilk göstergesidir. Dördüncü çeyrekte bu küçülmeyi telafi edeceğimizi düşünüyorum. Yeni hesaplama yöntemi de var, baz yılı 2009 oldu. Dördüncü çeyrekteki toparlanmayla 2016'yı orta vadeli planda hedeflenene yakın olduğunu düşünüyoruz."

Bakan Özlü, piyasadaki sıkışıklığı bildiklerini ve bunun için tedbirler aldıklarını belirterek, "Piyasalarda bir durgunluk olduğu bilgisi bize her zaman geliyor. Piyasadaki nakit sıkışıklığını aşmak için bir çalışma yapıldı. Ortaya bankaların kredi risklerinin devlet tarafından üstlenilmesini öngören bir temel prensip belirlendi. 250 milyar liralık kredi paketinin piyasaya sunulması kararlaştırıldı. Tedbirler paketinde kamunun harcamalarını biraz kısması görüşüldü. KOBİ'ler için açıklağımız 50 bin TL kredi desteğini bu hafta başlatıyoruz."

Cari açık ekimde 1,68 milyar dolar Cari açık ekimde 1,68 milyar dolar

TÜİK, büyüme hesaplamasında revizyona gittiTÜİK, büyüme hesaplamasında revizyona gitti

Başbakan, EKK kararlarını açıkladı: KOBİ'lere 250 milyar liralık kaynakBaşbakan, EKK kararlarını açıkladı: KOBİ'lere 250 milyar liralık kaynak