Çalışan deneyimini anlamak için doğru sorular sorun

Great Place to Work‘ün çalışan deneyimi anketi Trust Index’in soruları, çalışanların işyerindeki deneyimleri hakkında gerçek düşüncelerinin öğrenilmesini sağlıyor ve organizasyonların yüksek güvene dayalı kurum kültürü oluşturmalarına yardımcı oluyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Liderlerin, çalışanların kendilerini değerli hissedecekleri, yaptıkları işin bir amaca hizmet ettiğini düşünecekleri bir kurum kültürü oluşturmaları için çalışanların geri bildirimlerini dinlemeleri ve bunlara yanıt vermeleri gerekir. Çalışan deneyimi anketine göre çalışan deneyimini ölçümleyen 5 kritik soru şöyle sıralanıyor:

1 Yönetim, çalışanlarla kişisel ilişkiler kurmaya çalışıyor mu?

İlişkiyi kurmanın ilk adımı, çalışanları sadece profesyonel bir bakış açısıyla organizasyona sunabilecekleri katkı amacıyla değil, insan olarak önemsedikleri için dinlediklerini göstermesidir.

2 Yönetim, çalışanların sıra dışı çalışmalarını veya gösterdiği üstün çabayı takdir ediyor mu?

Yönetim ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisinin temelinde iki kritik faktör bulunuyor. Bunlardan ilki, çalışanların çabalarını, çalışanlarda karşılık bulacak derecede takdir edip etmediğidir. Diğer faktör de, yönetimin ne ölçüde tarafsız olarak algılandığıdır.

3 Yönetim, çalışanların fikirlerine kulak veriyor mu?

Böylece yöneticilerin çalışanlarının fikirlerine ve duygularına saygı duyduğu ve değer verdiği gösterilmiş olur. Yöneticileri çalışanların fikirlerine açık olmaya teşvik etmek, çalışanların organizasyondaki deneyimleri hakkında daha rahat geri bildirimde bulunmalarını sağlar. Bu da, çalışan deneyimini daha da iyileştirmek için kullanılabilecek daha değerli bilgiler edinilmesine yardımcı olur.

4 Çalışanların sosyal arka planları ve kişisel özellikleri ne olursa olsun, aynı şekilde davranılıyor mu?

Bunun gibi sorular, çalışanların organizasyondaki çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet yaklaşımı hakkında ne hissettiklerini ölçmeye yardım eder.

5 Organizasyondaki ortam psikolojik açıdan sağlıklı mı?

Olumlu bir çalışan deneyimi için çalışanların kendilerini psikolojik ve duygusal olarak güvende hissetmeleri gerekir. Bir organizasyon her şeyi doğru yapıyor, ancak çalışanlar tükenmiş, toksik bir kültürde sıkışıp kalmış, belirsizlik nedeniyle kaygılı hissediyor ya da ihtiyaç duydukları desteği alamadıklarını düşünüyorlarsa, bu durum genel çalışan deneyimini olumsuz olarak etkileyebilir.