17 °C

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ödenek yetmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ödenek yetmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ödenek yetmedi

ANKARA - Bütçe sonuçlarına göre, geçen yıl 50 genel bütçeli kuruluşun 38'i bütçe ödeneğinin sadece bir bölümünü harcarken 12'sine ödenek yetmedi. En tasarruflu kuruluşlar, Anayasa Mahkemesi, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve AB Genel Sekreterliği oldu. Anayasa Mahkemesi 18 milyon YTL ödeneğin yüzde 31,5'ini, DPT Müsteşarlığı 374,3 milyon YTL ödeneğin yüzde 40,1'ini, AB Genel Sekreterliği 9,6 milyon YTL ödeneğin yüzde 47,6'sını harcadı. Maliye Bakanlığı verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 2007 yılında 50 genel bütçeli kuruluştan 12'sine bütçe ödenekleri yetmedi. Ödenekleri yetersiz kaldığı için yapılan aktarmalarla yılı tamamlayan genel bütçeli kuruluşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak belirlendi. Genel bütçeli kuruluşlar arasında ödeneğini en fazla aşan kurumlar ise sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sağlık bakanlıkları ve Karayolları Genel Müdürlüğü oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 milyar 542 milyon 140 bin YTL'lik başlangıç ödeneğine karşılık, yılı 25 milyar 973 milyon 973 bin YTL'lik harcama ile tamamladı. 2007 yılına 6 milyar 581 milyon 455 bin YTL ödenekle giren Sağlık Bakanlığı, yılı 10 milyar 390 milyon 225 bin YTL ödenekle geride bıraktı. Karayolları Genel Müdürlüğünün de başlangıç ödeneği 3 milyar 408 milyon 388 bin YTL, yıl sonu harcaması ise 5 milyar 638 milyon 472 bin YTL oldu. En tasarruflusu Anayasa Mahkemesi 2007 yılında bütçe ödeneğinin yüzde 31,5'ini harcayan Anayasa Mahkemesi, geride kalan yılın en tasarruflu kuruluşu olarak belirlendi. DPT Müsteşarlığı yüzde 40,1'lik harcama oranı ile bu kuruluşu izledi. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı, bütçe ödeneklerinin yüzde 83,3'ünü, TBMM Başkanlığı yüzde 85,2'sini, Başbakanlık ise yüzde 92,5'ini kullandı.