8 °C

Çalıştırılmayan her engelli için bin 903 lira ceza

Çalıştırılmayan her engelli için bin 903 lira ceza

AHMET METİN AYSOY /SGK eski Başmüfettişi

4857 sayılı İş Yasası’nın 30’uncu maddesi uyarınca aynı il sınırları içerisinde 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde %3 oranında engelli işçi çalıştırma zorunluluğunu yerine getirmeyen işverenlere, çalıştırmadıkları her engelli işçi için ve her ay için 2014 yılında 1.903.00 TL idari para cezası uygulanacak. Toplanan bu idari cezalar ile İş-Kur bünyesinde engelliye iş kurma amaçlı fon oluşturulacak. Söz konusu fonun yönetiminden sorumlu olan Komisyona sunulacak projeler ile girişimcilik eğitimi alan veya kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere toplamda 36 bin TL’ye kadar hibe desteği verilebilecek. 

Destek verilecek alanlar 
1) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masrafl ar için en fazla 2 bin TL. 
2) İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla %60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4 bin TL. 
3) Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30 bin TL. 
Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. 

Kimler proje hazırlayabilir? 
Engelliler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilirler. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecek. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecek. Fondan yararlanmak isteyenler için son başvuru 12 Eylül 2014'de. Gerekli bilgiler www.iskur. gov.tr adresinden temin edilebilir.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.