15 °C

Çiftçinin sulama ve kurutma borçları affediliyor

Çiftçinin sulama ve kurutma borçları affediliyor

Çiftçinin sulama ve kurutma borçları affediliyor

ANKARA - Çiftçinin sulama ve kurutma tesislerine işletme ve bakım ücretleri nedeniyle oluşan borçları affediliyor. TBMM Plan Bütçe Alt Komisyonu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı'na ilişkin çalışmalarını tamamladı. Tasarıya eklenen geçici maddeye göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce taahhuk ettirilen sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücretlerinden vadesi 1 Ocak 2004 tarihinde önce olup, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş olanlar ile bunların fer'ilerinin tahsilinden vazgeçilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tahsilatlar ise ret ve iade edilmeyecek. Tasarıya alt komisyonda eklenen önergenin gerekçesinde; DSİ'nin görevleri arasında, sulama tesislerini kurmak ve bataklıkları kurutmak görevlerinin de bulunduğu, DSİ'nin bu tesisleri kullanılabilir halde tutmak için işletme ve bakım giderlerini bu tesislerden faydalanan kişilerden her yıl dönüm esasına göre 'Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücretleri" adıyla tahakkuk ettirdiği kaydedildi. Bu ücretlerin 2008 yılına kadar, kurum saymanlıkları vasıtasıyla tahsil edilirken, 2008 yılından itibaren tahakkuk eden ücretlerin takip ve tahsilinin vergi dairelerince yapılmaya başlandığı kaydedildi. 1 Ocak 2004'ten önceki ücretler alınmayacak Geçmiş yıllardan kaynaklanan, tutarları düşük olduğu halde dosya sayısı binlerce olan bu alacaklara ilişkin dosyaların vergi dairelerine aktarılması halinde bu dairelerin iş yükünü artıracağı ifade edilerek, vergi dairelerinin asli görevlerini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve doğal afetler nedeniyle çiftçinin ürün verimliğinin düştüğüne dikkat çekilen gerekçede, çiftçilerin bu borçlarından dolayı haciz takibine uğramamaları amacıyla vadesi 1 Ocak 2004 tarihinden önce olan sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücretlerinin tahsilinden vazgeçildiği kaydedildi.