17 °C

Çimentaş, Alfacem'deki payını Cementir Delta'ya sattı

İştirak payları ve hisseler, daha önce satın alma bedelleri olan 85 milyon euroya satıldı

Çimentaş, Alfacem'deki payını Cementir Delta'ya sattı

 

 

İSTANBUL - Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası, Alfacem S.R.L. şirketindeki iştirak paylarını ve hisselerini, satın alma bedelleri olan 85 milyon euro bedelle, Cementir Holding bünyesinde yer alan Cementir Delta S.P.A. firmasına satılmasına karar verdi.

Çimentaş'tan İMKB'ye gönderilen yazıda, şirket yönetim kurulu toplantısında,yaşanmakta olan küresel ekonomik kriz karşısında bir yandan şirket kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlamak, diğer yandan kur ve faiz riskini azaltmak, borçluluk oranını düşürmek ve şirketin mali yapısını güçlendirmek adına, İtalya'da kurulu bulunan Alfacem S.R.L. şirketindeki iştirak payının satışına esas olmak üzere makul değerinin tespiti için Sun Bağımsız Dış Denetim YMM A.Ş tarafından hazırlanan değerleme raporunun görüşüldüğü bildirildi.

Bir menkul kıymet yatırım şirketi konumunda olan Alfacem S.R.L'nin makul değer tespitinin yapılabilmesi için aktifinde doğrudan ve dolaylı olarak kayıtlı bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerinin rayiç değer çalışmalarının da yapılması gereğinin doğduğu belirtilen yazıda,  şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda Alfacem S.R.L'nin yüzde 39,8'lik payla sahip olduğu iştiraki Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, yüzde 93,5 payla sahip olduğu bağlı ortaklığı Elazığ Altınova Çimento Sanayi Ticaret A.Ş'nin bir menkul kıymet yatırım şirketi olan Globocem S.R.L'in yüzde 25'lik payla iştirak ettiği Aalborg Portland A/S'nin rayiç değerleri hesaplanmış ve dikkate alınmıştır. Bu iştirak yapısında değerlemeye konu olan şirketlerden Türkiye'de bulunan Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Elazığ Altınova Çimento Sanayi Ticaret A.Ş'nin ana faaliyet konusu çimento üretimi ve satışıdır.

Aktifinde Aalborg Portland A/S'nin yüzde 25'lik hissesini bulunduran Globocem S.R.L. ise bir portföy şirketi konumundadır. Bu nedenle Globocem S.R.L.'nin rayiç değer çalışması Aalborg Portland A/S'nin değerleme çalışması ile oluşturulmuştur. Değerleme raporunda kullanılan varsayımlar, Alfacem S.R.L, Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş, Elazığ Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Aalborg Portland A/S'nin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına dayandırılmıştır."

Çimentaş'ın yazısına göre, bir yandan küresel ekonomik krizin yol açtığı ciddi daralma süreci ve finansal darboğazlar, diğer yandan Alfacem S.R.L.'nin sahibi olduğu doğrudan ve dolaylı ortaklık paylarının, ilgili şirketlerin yönetiminde bir etkiye sahip olmaması ve bu koşullar altında muhtemel alıcı bulma imkanlarının sınırlı olması, fiyatı olumsuz şekilde etkileyecek.

Bu koşullar altında Alfacem SRL'nin hesaplanan değerden üçüncü bir kişiye satışının, pek mümkün olamayacağı görüşü hakim durumda.

Bu nedenlerle, şirketin maruz kaldığı ve kurlardaki değişimle de pekişen finansal yüklerin bir an önce bertaraf edilmesi, şirketin mali yapısını güçlendirmek adına Alfacem S.R.L. şirketindeki iştirak payı ve hisselerinin, satın alma bedeli olan 85 milyon euro bedelle, Cementir Holding bünyesinde yer alan bir İtalyan şirketi Cementir Delta S.P.A. firmasına satılmasına karar verildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap