19 °C

Danıştay'dan 'avans kar payı'na durdurma

Danıştay'dan 'avans kar payı'na durdurma

Danıştay'dan 'avans kar payı'na durdurma

ANKARA - Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK), Danıştay'ın, Kurumlar Vergisi Tebliği ile uygulamaya konulan "Avans Kar Payı Dağıtımı" yöntemi için, yürütmeyi durdurma kararı verdiğini bildirdi. VAVEK'ten yapılan açıklamada, Danıştay 4. Dairesi'nin, geçici vergi dönemlerine paralel avans kar payı dağıtım sisteminin bütün kurumlar vergisi mükellefleri için geçerli kabul edilmesi uygulamasını, "Kanunun Maliye Bakanlığı'na böyle bir düzenleme yapma yetkisi vermediği" gerekçesiyle durdurduğu belirtildi. Danıştay'ın hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldığı ve 3 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, (kurumlar vergisi mükellefleri, geçici vergi dönemleri itibarıyla doğan ticari karları üzerinden avans kar payı dağıtabileceklerdir) deniliyor ve dağıtıma ilişkin esaslar düzenleniyordu.