16 °C

Desteklenecek 2 bin KOBİ belirlendi

Desteklenecek 2 bin KOBİ belirlendi

Desteklenecek 2 bin KOBİ belirlendi

ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2 bin KOBİ için öngörülen "1000+1000 KOBİ Destekleme Yatırım Programı" ile desteklenecek 2 bin KOBİ belirlendi. 2 bin KOBİ'ye verilecek destekler için 4 binin üzerinde başvuru yapıldı. 31 Mayıs itibariyle başvuruları son bulan desteğin listeleri noter onayının ardından KOSGEB'e gönderildi. KOSGEB, kendisine gelen listede bulunan KOBİ'lere dair gerekli araştırmaları yapacak. Araştırmaları geçemeyen KOBİ'lerin yerine ise listedeki sırasına göre yeni KOBİ'ler belirlenecek. KOSGEB'in incelemesinin ardından listeler bankalara gönderilecek. KOBİ'ler hangi bankadan kredi talebinde bulundularsa o talep doğrultusunda yine aynı bankadan KOBİ'lere kredi verilecek. KOSGEB tarafından yapılacak olan bir aylık incelemenin ardından temmuz başı itibariyle bankalar KOBİ'lere talep ettikleri kredileri verecekler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bankalarla yaptığı şartnameye koyduğu "Bir ay içerisinde kullandırmak kaydıyla" maddesi dolayısıyla 2 bin KOBİ, temmuz ayı sonuna kadar kredilerini kullanabilecekler. Program için 150 milyon YTL'lik kaynak ayrıldı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 1000+1000 KOBİ Yatırım Destekleme Programı, 2 ana başlıktan oluşuyor. Programla orta-düşük ve düşük teknoloji ile orta-yüksek ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren KOBİ'lere toplamda 150 milyon YTL'lik kaynak ayrıldı. Destek programı ile orta-yüksek ve ileri teknoloji sektörlerinde bulunan 1000 KOBİ'ye işletme başına 100 bin YTL, orta-düşük ve düşük teknoloji sektörlerinde bulunan 1000 KOBİ'ye de işletme başına 50 bin YTL olmak üzere toplam 2 bin KOBİ'ye, KOSGEB aracılığıyla 150 milyon YTL'lik kredi faiz desteği sağlanacak. Bakanlık verdiği kredi faizi desteğiyle bir taraftan KOBİ'lere destek olurken bir taraftan da destek karşılığında istihdam şartı koyarak 5 bin kişilik yeni istihdam sağlayacak. Ayrıca bu modelle talep edildiği takdirde işletme başına 10 bin YTL'lik ihracat, teknoloji, kalite, markalaşma gibi alanlarda, hibe olarak 2 bin KOBİ'ye toplam 20 milyon YTL'lik KOSGEB destekleri de sağlanacak. Destek paketinin en önemli unsurlardan bir tanesi ise desteğin yüzde 40'ının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan KOBİ'lere kullandırılması. İhmalci işletme destek için 1 yıl bekleyecek KOSGEB desteklerinde, ihmal niteliğindeki herhangi bir uygunsuzluğun tekrarı halinde işletme her ihmalinde desteklerden 1 yıl süreyle yararlandırılmayacak. KOSGEB'in, "KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, işletmelerin Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalardan kullanacakları ihracat, işletme ve yatırım amaçlı kredilerin faizi KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak işletmelere verilecek. KOSGEB desteklerinden yararlanırken, uygunsuzluk yaptığı tespit edilen işletmeler yasaklanacak. Uygunsuzluğu kasıt olan işletmelerin yasaklılığı, uygunsuzluk konusunu gidermesi veya varsa sebep olduğu KOSGEB zararını faizi ve her türlü masrafıyla beraber kayıtsız şartsız ödemesinden itibaren 1 yıl süreyle devam edecek. Bu sürenin sonunda müracaatı halinde desteklerden yararlandırılabilecek. Kasıt niteliğindeki herhangi bir uygunsuzluğun tekrarı halinde işletme desteklerden yararlandırılmayacak. Uygunsuzluğu ihmal olan işletmeler, uygunsuzluk konusunu gidermesi veya varsa sebep olduğu KOSGEB zararını faizi ve her türlü masrafıyla beraber ödemesinden itibaren desteklerden yararlandırılabilecek. İşletme her ihmalinde desteklerden 1 yıl süreyle yararlandırılmayacak. Desteğin kullandırılmasında küçük ölçekli işletmelere ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki işletmelere belirli bir kontenjan ayrılacak. Bu kontenjan KOSGEB tarafından belirlenecek. Sağlanan destek, desteği uygun şekilde kullanmayan işletmelerden, "Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun" hükümlerine göre KOSGEB tarafından tahsil edilecek. KOBİ teşviklerinde aslan payı İstanbul'un Hazine Müsteşarlığı, ocak-nisan döneminde İstanbul'daki KOBİ'lerin toplam tutarı 67.8 milyon YTL olan 81 yatırımını teşvik kapsamına aldı. Teşvike bağlanan yatırım tutarında İstanbul'u 30 milyon YTL'yle Konya, 28.7 milyon YTL ile Ankara, 24.4 milyon YTL ile Bursa ve 22.5 milyon YTL ile Antalya izledi KOBİ yatırım teşviklerinde Sinop 1 teşvik belgesi ve 232 bin YTL'lik yatırımla en sonda yer aldı. Hazine, yılın ilk dört ayında çeşitli sektörlere yönelik toplam 452 milyon YTL tutarındaki 538 KOBİ yatırımı için teşvik belgesi düzenledi. Teşvike bağlanan bu yatırımlarla yaklaşık 9 bin 220 kişilik istihdam yaratılacak. KOBİ teşviklerinde ilk 10 İller Belge sayısı Yatırım (YTL) Pay (%) İstihdam İstanbul 81 67.867.723 15 985 Konya 36 30.063.893 6,7 553 Ankara 31 28.795.947 6,4 576 Bursa 32 24.499.478 5,4 322 Antalya 17 22.554.173 5 253 Mersin 25 20.219.331 4,5 341 İzmir 22 19.870.161 4,4 438 Gaziantep 20 16.939.271 3,7 304 Adana 17 16.562.448 3,7 212 Samsun 13 12.744.150 2,8 202 10 il 294 260.116.575 57,5 4.186 Toplam 538 452.064.527 100 9.220