'Doğu ve Güneydoğu'nun yatırım üssü Şanlıurfa olacak'

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, gıda sektörü için büyük olanaklar sunan, büyük yeni sanayi yatırımlarını çekmeye başlayan Şanlıurfa’nın Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin yatırım üssü olacağını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Berrin SESLİ

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa’nın önümüzdeki 10 yıllık süreçte yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak, dünya ile rekabet etmelerini sağlayacak altyapı çalışmalarını tamamlayacağını belirterek, “Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin yatırım üssü olma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.Tuna, Şanlıurfa’daki tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin bu hedef çevresinde toplandığını ve proje üretme yarışına girdiklerini söyledi.

Tuna, Şanlıurfa’nın son dönemde sanayide sergilediği hızlı büyüme performansı ile adından söz ettirmeye başladığını ifade ederek, “Gerek yerel gerekse de dışarıdan gelen yatırımlar ile öncelikle istihdam konusunda önemli adımların atacağız. Daha sonrasında da gelir seviyesini yükseltmiş bir il olarak sosyal kalkınma hamlelerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

1,76 milyonluk toplam nüfusu ile Türkiye’nin nüfus bakımından 9’uncu büyük şehri konumundaki Şanlıurfa’nın yaş ortalaması 19 olan çok genç bir nüfusa sahip olmasının başta emek yoğun sektörler olmak üzere birçok alanda önemli fırsatları beraberinde getirdiğini vurgulayan Vali Tuna, “Yaklaşık 1,85 milyon hektar yüzölçümü olan Şanlıurfa, 1,25 milyon hektar tarım alanı ile Türkiye’deki toplam tarım alanlarının yüzde 4,9’una sahip. Yüzölçümü açısından Konya ve Ankara’dan sonra 3’üncü sıradayız” dedi.

Tuna, 560 bin hektar sulanan alana sahip kentin, GAP’ın tamamlanmasıyla sulanabilir alan miktarını 860 bin hektara yükselteceğini belirterek, “İlimiz Türkiye’de toplam sulanabilir arazinin yüzde 11’ine sahip. GAP’ın sulama projelerinin tamamlanması ile neredeyse 2 katına çıkması beklenen tarımsal üretim ile Şanlıurfa Türkiye’nin gelecekteki gıda ihtiyacını karşılayacağı en önemi il konumuna gelecektir. İlimiz gıda sektörü için büyük fırsatları da beraberinde getirmekte. Bu fırsatları değerlendirme adına 235 hektar büyüklüğe sahip olacak Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB’nin kuruluş çalışmaları da hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.

Teşvikler Şanlıurfa’ya yarıyor

2007-2016 yılları arasını kapsayan dönemde, Şanlıurfa’da 668 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini, bu teşvik belgelerine bağlı yatırım tutarının 3,5 milyar lira olduğunu aktaran Vali Tuna, “Sağlanan istihdam ise 33 bin 361 kişi oldu. 2012-2016 yıllarını kapsayan 5 yıllık yeni teşvik sistemi dönemi ile 2007-2011 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem karşılaştırıldığında, mevcut teşvik sistemi döneminde önceki döneme göre; belge adedinde yüzde 125’lik, sabit yatırım tutarında yüzde 220’lik, istihdamda ise yüzde 419’luk artış olduğu görülmekte. Aynı dönemde, ülke ortalama artışının sırasıyla; yüzde 47, yüzde 114 ve yüzde 39 olarak gerçekleşmiş olduğu dikkate alındığında, mevcut sistemin Şanlıurfa için önemli bir yatırım çekme argümanı olduğu net bir şekilde görüluyor” dedi.

Teşvik belgesinde 6’ncı Bölge’nin birincisiyiz

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 6’ıncı Bölge yatırımlarında Şanlıurfa’nın teşvik belgesi ve istihdam sayısı bakımından tüm iller iller arasında birinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, “Yeni Cazibe Merkezleri programında da Şanlıurfa’nın ilk sırada yer alacağını düşünüyoruz. 15 ili kapsayan 6. Bölge içerisinde her 5 belgeden 1’i Şanlıurfa’da düzenlendi ve yine bu yatırımlar ile sağlanacak yaklaşık her 4 istihdamdan 1’in Şanlıurfa’da gerçekleşti. Belge adedinde Şanlıurfa’nın Türkiye içindeki payı yüzde 1,43’lerden yüzde 2,2’ye yükseldi. Sabit yatırım tutarında ise yüzde 0,46’den yüzde 68’e yükseldik. En önemli gelişme ise istihdam sayısında kaydedilmiştir. Teşvik belgesi ile sağlanan istihdamda Şanlıurfa’nın oranı yüzde 1,03’ lerden yüzde 3,85’e yükselmiştir” diye konuştu.

Bu teşvik desteklerini Şanlıurfa’yı emek yoğun sektörler için bir çekim merkezi haline getirdiğini belirten Tuna, "Bunun en somut örneğini yeni sistemden sonra ilimize yatırım yapan çağrı merkezi ve hazır giyimkonfeksiyon firmalarından anlaşılmakta. Bunun yanında özellikle vergi indirimi desteğinin yatırım döneminde tüm faaliyetlerden elde edilen kazanca uygulanacak olması büyük ölçekli firmalar için çok büyük bir finans avantajı getirmekte. Bu da ilimize büyük yatırımların gelmesine yardımcı oluyor" dedi.

KADIN İSTİHDAMINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELECEĞİZ

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bölgedeki kurum ve kuruluşların, işadamları derneklerinin Şanlıurfa’da yeni yatırımların sorunsuz bir şekilde hayata geçmesi noktasında yoğun bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek, “Bu da dışarıdan gelen yatırımcılara büyük avantajlar sağlıyor. Bu yatırımların hayata geçmesi ile birlikte Şanlıurfa’da ekonomik olarak büyük bir canlılık yaşanacak. Özellikle sanayileşme ve istihdam konusunda çok önemli bir yol alınacak. Yeni yatırımları sayesinde kadın istihdamında da önemli bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Bu yatırımlar ile yıllarca değerlendirilememiş mevcut potansiyel de açığa çıkacak” ifadelerini kullandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir