e-Tebligat uygulaması 1 Nisan'da başlıyor

Uygulamanın başlamasıyla mükelleflerin bilgi güvenliği ve kişisel verilerinin korunması sağlanacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mükelleflerin kişisel verilerinin korunmasının yanı sıra tebligat süresini de ciddi oranda azaltacak olan e-Tebligat uygulaması 1 Nisan'da başlayacak.

Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesi olarak tanımlanan e-Tebligat uygulaması fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğuracak.

e-Tebligat başvurusunu, mükellefler, şahsen veya kanuni temsilcileri aracılığıyla yapabileceği gibi özel yetki içeren noterden alınmış vekaletnameyle vekili aracılığı ile de yapabilecek. 

e-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak. 

Mükellefler, https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirdikleri elektronik ortamdaki bilgilerini güncelleyebilecek. 

Mükellef açısından faydaları

e-Tebligat uygulamasıyla mükelleflerin bilgi güvenliği ve kişisel verilerinin korunması sağlanacak. 

Belgenin içeriği başkaları tarafından değiştirilemeyecek. Ayrıca, fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, yeni sistem ile saniyeler içinde gerçekleştirilecek. 

e-Tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kimliği, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilaf yaşanmayacak. Tebligatlar herhangi bir masraf gerektirmediğinden tasarruf sağlanacak. 

Sistemden çıkmanın şartları

Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat sistemine dahil olan mükellefler ölüm, gaiplik veya tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi zorunlu haller dışında sistemden çıkamayacak. 

Sisteme dahil olmak zorunda olanlar zamanında bildirimde bulunmazsa özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacaklar. Bu mükelleflere kendiliğinden oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek e-Tebligat gönderimi başlatılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir