Ekonomi reform takvimi bekliyor

Ekonomi reform takvimi bekliyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - AK Parti'nin kapatılması istemiyle 14 Mart 2008 tarihinde açılan kapatma davasının sonuçlanmasının ardından aylardır siyasetin gölgesinde kalan ekonomi, artık yeni bir reform takvimi bekliyor. Bu reform takviminin önemli bir ayağını ise ekonomi ve iş dünyasına dönük yapılacak yasal düzenlemeler oluşturuyor. Bu arada AKP ise Meclis'in tatile girmesi için harekete geçti. Muhalefet partileriyle görüşen AKP, belirlediği 7 tasarı ve teklifin yasalaştırılmasının ardından Meclis'in tatile girmesi talebinde bulundu. AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin, Meclis'in tatile girmesi konusunda gruplar arasında anlayış birliği oluştuğunu söyledi. MHP ve DTP ile mutabakat sağlanırken CHP, Atatürk Orman Çiftliği, TÜBİTAK ve elektronik haberleşme ile ilgili tasarı ve teklifler konusunda itirazları bulunduğunu ve CHP'nin önergeleri doğrultusunda düzenleme yapılmasını istedi. Bu görüşmeler tamamlanarak söz konusu tasarı ve tekliflerin kanunlaşması sağlandıktan sonra Meclis tatile girecek. Meclis'in tatili, 1 Ekim 2008 Çarşamba günü sona erecek. 2007 yılında yaşanan genel seçimlerden güçlenerek çıkan AKP'nin yapısal reformları hızla gerçekleştirmesi beklenirken, geride bıraktığımız yasama yılında beklenen olmadı. Önemli düzenlemelerin bir kısmı TBMM'ye gönderildi ama yasalaştırılamadı, bir kısmı ise ilgili bakanlıklarda olgunlaştırılmayı bekliyor. Bu yasama yılında Meclis'ten geçen en köklü değişikliği sosyal güvenlik reformu oluşturdu. Türk ticaret hayatı yeni yasasına kavuşamadı Meclis'te bekleyen en kapsamlı tasarılar arasında yer alan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Borçlar Kanunu ise yasalaştırılamadı. 2005 yılından bu yana Meclis'te olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Genel Kurul aşamasına kadar geldi ancak seçimler nedeniyle kadük oldu. 600'ün üzerinde maddesi bulunan Borçlar Kanunu'da komisyonda kabul edildi ama Genel Kurul aşamasında kaldı. Merkez Bankası taşınacak Hükümet, İstanbul'un finans merkezi yapılması çerçevesinde Merkez Bankası, SPK, BDDK ve kamu bankalarının taşınmasında yasal altyapı oluşturacak yasa tasarısını Meclis'e sevketti. Ekonomi yönetiminin bu kapsamda sivil toplum örgütleri ve özel sektörle görüşmeleri devam ederken, yasal düzenleme de ekim ayından sonra yürürlüğe girebilecek. Serbest bölgeler yasa bekliyor Serbest bölgelerde gelir ve kurumlar vergisi muafiyetini AB'ye üyeliğe kadar uzatan Serbest Bölgeler Yasa Tasası ise komisyonda kabul edilmesine rağmen Meclis'in kapanmadan önce yasalaştırmayı planlandığı tasarılar arasında yer almıyor. Söz konusu yasa tasarısının 2008 içinde çıkması gerekiyor. Otoyollar ve köprü özelleştirmeleri beklemede Otoyollar ve üzerindeki hizmet tesisleri ile köprülerin özelleştirilmesini öngören kanun tasarısı, komisyonda kabul edildi, yasalaştırılamadı. Bayındırlık Komisyonu'nda kabul edilip de yasalaştırılamayan diğer bir kanun tasarısı ise Posta Kanunu'nda değişiklik yapılarak dağıtım ayrıştırma işlemlerinin özel sektöre açılmasını öngörüyor. Sendikalar kanunu hızlı geldi, komisyonda unutuldu Sendikalar ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarında değişiklik ise vakit kaybetmemek amacıyla hızla yasa teklifi olarak mayısta Meclis'e getirild. Haziran ayında yapılacak ILO toplantısını yetiştirilmek için Sağlık Komisyonu'nda geçirildi ama komisyondan geçtikten sonra beklemeye alındı. Düzenleme işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi ile çalışma ve örgütlenme esaslarını belirlemek, üyelerinin temel hak ve hürriyetleri gözetilerek çalışma ilişkilerinde ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin esasları düzenliyor. Ticari sır beklemede Bankacılık ve Ticari Sır konusunu içeren tasarı ise Meclis Adalet Alt Komisyonu'na sevk edildi. Alt komisyonda aylardır bekliyor. Meclis'e yakın dönemde sevkedilen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu Tasarısı, Türkiye Denetim Standartları Ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu tasarıları ise komisyon gündemine bile gelmedi. Gelir Vergisi Kanunu değiştirilemedi Hükümetin sürekli olarak gündemde tuttuğu ve her yasama yılında yasalaştıracağını açıkladığı Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik ise bugüne kadar Meclis'e sunulamadı. Vergi Konseyi ve konunun taraflarıyla yapılan çalışmalarla bir taslak hazırlandı. Ancak Meclis'e sevkedilme aşamasına gelmedi. Bugüne kadar sayısız değişikliğe uğradığı için hem hacim itibarıyla genişleyen hem de karmaşık hale gelen Gelir Vergisi Kanunu tümüyle yenilenerek, basit, anlaşılır bir yapıya kavuşturulacak. Marketler Yasası, yılan hikayesine döndü AKP hükümeti öncesinde de gündemde olan AKP döneminde birkaç kez Bakanlar Kurulu'na sunulduktan sonra geri çekilen Büyük Mağazalar Yasası ise bu dönemde iş dünyasının beklediği tasarılar arasında yer alıyor. Bu konuda Meclis'te muhalefet partileri tarafından verilen yasa teklifleri de bulunurken, yıllardır çıkarılamayan bu düzenlemenin geleceği merakla bekleniyor. Teşvik Yasası yeni dönemde 2008 yılı sonunda uygulaması bitecek olan Teşvik Yasası konusunda ise ekonomi yönetimi geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor. Özel sektöründe içinde bulunduğu çalışmalarda sektörel ve bölgesel teşvik noktasında bir model oluşturulması öngörülürken, bu konudaki çalışmaların yaz aylarında tamamlanıp yasal alt yapının hazırlanarak ekim ayından itibaren Meclis'e sevkedilmesi bekleniyor. Bu arada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'da sanayi envanteri konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Üçüncü boğaz köprüsü beklemede İstanbul'da inşa edilecek üçüncü boğaz köprüsünün yeri konusunda çeşitli seçenekler bulunmakla birlikte bu konudaki son kararı Başbakan'ın vermesi bekleniyor. Üçüncü köprünün yapılacağı yer, arsa fiyatlarında spekülatif bir artışın önüne geçmek amacıyla açıklanmıyor. Başbakan'a Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından birkaç seçeneğin sunulduğu ve bu konudaki kararın Başbakan tarafından verileceği ifade edilirken, köprünün yeri konusundaki tek bilgi boğazın kuzeyinde olacağı yönünde. Hızlı tren projeleri sürüyor Demiryollarında yolcu taşımacılığının özel sektöre açılması hedefleniyor ancak bu konuda netleşmiş bir yasal düzenleme bulunmuyor. Yapımı devam etmekte olan Ankara-İstanbul ile Ankara-Konya Hızlı Tren projelerinin tamamlandıktan sonra özelleştirilmesi planlanıyor. 2B'de köklü değişiklik yapılmadı AKP'nin iktidar olduktan sonra gündeme getirdiği en dikkat çekici düzenlemelerden biri 2B oldu. Orman vasfını kaybetmiş alanların satışı için anayasal değişiklik yapıldı, ancak değişiklik dönemin Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto yedi. Hükümetin 25 milyar dolar gelir de beklediği 2B konusunda, Çevre Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın çalışma yaptığı zaman zaman dillendirildi, ancak bugüne kadar köklü bir düzenleme Meclis gündemine gelmedi. Tasarılar hangi aşamada? -Türk Ticaret Kanun Tasarı: Genel Kurul'da görüşülmeyi bekliyor -Borçlar Kanun Tasarısı: Meclis Adalet Alt Komisyonu'ndaki çalışmaları tamamlandı, Komisyonda görüşülecek. -Sendikalar ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarında değişiklik: Meclis Çalışma ve Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi, Genel Kurul'a indi. -Bankacılık ve Ticari Sır Kanun Tasarısı: Meclis Adalet Alt Komisyonu'nda beklemede. -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu Tasarısı: Meclis'e sevkedildi, komisyon gündemine gelmedi. -Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısı: Meclis'e gönderildi, görüşmelerine başlanmadı. -Otoyollar ve üzerindeki hizmet tesisleri ile köprülerin özelleştirilmesi: Meclis Bayındırlık Komisyonu'nda kabul edildi,Genel Kurul'da bekliyor. -Teşvik Yasası: Meclis'e gelmedi -Büyük Marketler Yasası: Meclis'e gelmedi -Gelir Vergisi Kanunu: Meclis'e gelmedi