Elektronik ortamda alım satıma belge zorunluluğu

Elektronik Kayıt Kuruluşu'na, lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürünlerinin elektronik senetlerine ilişkin her bir alım satım işlemi için bir belge oluşturma ve taraflara elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Elektronik Kayıt Kuruluşu'na (EKK), lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürünlerinin elektronik senetlerinin (ELÜS) her bir alım satım işlemi için bir belge oluşturma zorunluluğu getirildi ve belge Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 452)" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'na dayanılarak çıkarılan elektronik ürün senedinin her bir alım-satım işlemi için EKK tarafından "elektronik ortamda alım satım belgesi" oluşturuluyor.  

Basılı ürün senedi hükmünde olmak üzere depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo işletmelerince elektronik ortamda oluşturulan ELÜS'lerin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve ELÜS'e yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

EKK'ya ELÜS'lerin her bir alım satım işlemi için bir "ELÜS alım satım belgesi" oluşturma ve bu belgeyi alıcı ve satıcı taraflara elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilerek, belgede bulunması zorunlu bilgiler belirlendi. Belge, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı. 

Lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürünlerinin temsil eden ELÜS vasıtasıyla alım satımında her bir el değiştirme aşamasında EKK tarafından ELÜS alım satım belgesi düzenleneceğinden taraflar, bu işlem için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge oluşturmayacak. 

Tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.  

Bu konularda ilginizi çekebilir