5 °C

Emekli aylıklarındaki azalmalara çözüm bekleniyor

Emekliler Derneği Başkanı Ergün, emekli aylıklarındaki azalmalara bir çözüm getirilmesi gerektiğini belirterek, "2000 sonrası dönem için tek bir güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı belirlenmeli, alt sınır aylık uygulaması da benimsenmelidir" dedi

Emekli aylıklarındaki azalmalara çözüm bekleniyor

ANKARA - Türkiye Emekliler Derneği  (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün Torba Yasası'nın 4 Haziran itibarıyla görüşülmeye başlandığını hatırlattı. Tasarıda yer alan maddeler ile ilave edilmesini gerekli gördükleri hususlara ilişkin talepleri olduğunu belirten Ergün, kanun tasarısının genel hatlarıyla incelendiğinde, İş Kanunu'nda önemli değişikliklerin yapıldığını söyledi. 

Ergün, Türkiye Emekliler Derneğinin işin ve işletmenin gereği olan istihdamın, asıl işveren tarafından yerine getirilmesini, sosyal güvenliğin ve iş barışının istikrarı bakımından daha uygun olacağı düşüncesinde olduğunu ifade etti. 

Taşeron uygulamalarının ihtiyaç olmadıkça tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ergün, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nda değişikliklere gidildiğini anlattı. 

Ergün, iş kazası sonucu ölenlerin yakınlarına ölüm aylığı ve ölüm geliri bağlanmasında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki koşullarının aranmayacak olmamasının önemli bir adım olduğunu dile getirdi. 

"Aylıklarda azalmaya neden olacak bir değişiklik" 

Yasada yeniden düzenlenen konular arasında, madenlerdeki iş kazalarının Soma'daki maden işyerleri ile sınırlı tutulmaması gerektiğine dikkati çeken Ergün, "Bu değişikliğin, iş kazası sonucu ölen sigortalıların tamamına uygulanması için sosyal güvenliğin ve kanunların eşitlik ilkesi gereği yer altında çalışan maden işçilerini kapsayacak şekilde genişletilmelidir" dedi. 

Ergün, tasarıda, yurt dışı borçlanmalarda ibraz edilen belgelerdeki son tarihten geriye doğru borçlanma getirildiğinden, aylıklarda azalmaya neden olacak bir değişiklik olduğunu anlattı. 

Ergün, "Emeklilerin aylık aldıkları bankalarca ödenmesini bekledikleri promosyon sorununu çözecek nitelikte bir hükmün tasarıda yer alması da öncelikli taleplerimiz arasındadır" ifadesini kullandı. 

"Katsayısı ve aylık bağlama oranı belirlenmeli" 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğü ile çalışılan süre uzadıkça, emekli aylıklarında önemli tutarda azalmaların yaşandığına işaret eden Ergün, şunları söyledi: 

"Bunun nedenleri incelendiğinde, 2000 öncesi Ocak 2000-Eylül 2008 ile Ekim 2008 sonrası dönemlere ilişkin üç ayrı kısmi emekli aylıkları farklı parametrelere göre hesaplanmaktadır. Her üç dönemde de çalışması olan sigortalılara emekli aylıkları hesaplaması yapılırken, en büyük kaybın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dönemindeki çalışmalarda görülmektedir.  

Sosyal güvenliğin temeli eşitlik üzerine olmalıdır. Tasarıda böylesine bir düzenleme olmaması önemli bir eksikliktir. Uzun süredir kamuoyunun da gündeminde olan emekli aylıklarındaki azalmalara bir çözüm getirilmelidir. 2000 sonrası dönem için tek bir güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı belirlenmeli, alt sınır aylık uygulaması da benimsenmelidir. Bu yönde değişiklikler yapıldığında, emekli aylıklarındaki düşmeler önlenecek ve daha uzun süre çalışma teşvik edilecektir." 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.