En rekabetçi şehirler açıklandı

'İl Bazında Rekabet Endeksi Raporu'na göre en rekabetçi ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu, rekabet gücü en düşük iller Şanlıurfa, Muş ve Şırnak olarak belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliği ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan "İl Bazında Rekabet Endeksi Raporu"na göre en rekabetçi ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir olarak tespit edildi.

Adana'da bir otelde açıklanan rapora göre, Türkiye’de rekabetçiliğin bölgesel dağılımına dair daha tamamlayıcı bir tablo ortaya çıktı, geçmişe dönük karşılaştırma yapılarak aradan geçen süre zarfındaki değişiklikler analiz edildi.

Türkiye’de rekabetçiliğin bölgesel dağılımına, bölgesel kalkınmanın bileşenlerine ve bölgesel kalkınma politikalarının etkilerine dikkati çeken ve 2008 ile 2014 yılı sonuçlarını karşılaştıran rapordaki genel endekse göre, en rekabetçi il 100 puanla İstanbul olurken, Ankara 79 puanla ikinci, İzmir 57 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Rekabet gücü en düşük son üç il ise 6 puanla Şanlıurfa, 3 puanla Muş ve 2 puanla Şırnak oldu.

Karşılaştırmada, iller arasındaki genel rekabet eşitsizliğinde sınırlı da olsa bir iyileşme görüldü. Raporda, en yüksek endeks değerini alan İstanbul ile Türkiye geneli arasındaki farkın aynı yıllar arasında ekonomik rekabetçiliği ölçen alt endekslerde açıldığı tespit edildi.

Rapora göre, İstanbul, makroekonomik istikrar, piyasa büyüklüğü ve finansal derinlik endekslerinde hem 2008 hem de 2014 sonuçlarında birinci sırada yer aldı. Ankara ise 2008 ve 2014 yıllarında insan sermayesi ve yaratıcı sermaye endekslerinde ilk sırada yer alırken, 2008 yılında ilk sırada olduğu sosyal sermaye endeksindeki yerini Bolu’ya kaptırdı.

Tekirdağ, 2008'de olduğu gibi 2014'te de emek piyasaları endeksindeki birinciliğini korudu.

Fiziki altyapı endeksinde ise Antalya, 2008 yılının ilk üçü İstanbul, İzmir ve Kocaeli’yi geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Bu konularda ilginizi çekebilir