25 °C

Endüstriyel simbiyozla sanayi atığı girdiye dönüşecek

Atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını öngören endüstriyel simbiyoz projesiyle sanayide etkin kaynak kullanımı hedeflenirken, ortaya çıkacak yeni iş fikirleriyle girişimcilik de desteklenecek.

Endüstriyel simbiyozla sanayi atığı girdiye dönüşecek

ESRA ÖZARFAT/ BURSA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ortaklığında yürütülen “endüstriyel simbiyoz” projesi ile atıklar ekonomiye geri kazandırılacak. Proje; işletmeler arasında atık ve yan ürün değişimi başta olmak üzere hammadde, enerji, su, altyapı, üretim araçları, insan kaynakları ve arazi gibi olası her türlü kaynağın ortaklaşa kullanılması ve böylelikle kaynak kullanımının optimize edilmesine yönelik gerekli yönetsel ve ticari iş birliğinin hayata geçirilmesini hedefl iyor. Projenin fizibilite ve altyapı çalışmalarını tamamlayan BEBKA ve TTGV yetkilileri, ikinci aşama olan uygulama ve sürdürülebilirlik için organize sanayi bölgeleri ve firmalarla bir araya gelerek endüstriyel simbiyoz olanaklarını değerlendirmeye başladı. 

BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, projenin bir firmanın atığının bir başka firma tarafından girdi olarak kullanılmasının yanı sıra malzeme, enerji, su ve yan ürünlerin paylaşımını da içererek sinerji yarattığına dikkat çekti. Endüstriyel simbiyozun Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını destekleyici, üniversite sanayi işbirliğini geliştirici, kümelenmeyi destekleyici ve yeni iş fikirleriyle girişimciliği geliştirici bir uygulama olduğuna vurgu yapan Değirmenci, "Altyapı çalışmaları kapsamında Bursa’daki OSB'ler ve firmalarla görüşerek atık envanteri çıkardık. Böylece değerlendirilme alanlarını tespit ettik. Bursa çeşitlilik arz eden sanayi yapısıyla endüstriyel simbiyozun en verimli uygulanabileceği şehir. İşbirliklerinin oluşmasının ardından BEBKA olarak mali destek programıyla destek sağlayacağız" diye konuştu. 

330 bin ton atık değerlendirildi 

Endüstriyel simbiyozun dünya ve Türkiye’deki uygulama alanlarıyla ilgili bilgi veren TTGV Çevre Projeleri Genel Koordinatörü Ferda Ulutaş da konunun Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi tarafından desteklenen “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi” ile gündeme geldiğini hatırlattı. Ulutaş, 2011 – 2014 yılları arasında yürütülen proje kapsamında 330 bin ton/yıl atığın değerlendirildiğini, 280 bin ton/yıl doğal kaynak ikamesi, 34 milyon kilovatsaat/ yıl enerji tasarrufu sağlandığını ifade etti. Ferda Ulutaş, İskenderun Körfezi’nde proje kapsamında meyve posasından hayvan yemi, tarımsal ve hayvansal atıklardan enerji, pamuk tohumu atığından biyoremidasyon ürünü, atık yağdan elektrik üretimi, hurda akülerden kurşun geri kazanımı gibi 8 üretim modelinin hayata geçirildiğini ya da yapılabilirliğinin ortaya konduğunu bildirdi.

Endüstriyel simbiyoz nedir?

Endüstriyel simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla ekonomik işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil ediyor. İşletmelerin ortak fayda sağlayacak diğer alanlarda da birlikte düşünüp birlikte hareket etmeleri için önemli fırsatlar yaratırken, ortak eğitim programları, yasal yükümlülüklere yönelik ortak çözümlerin üretilmesi, iş güvenliğine yönelik atılabilecek ortak adımlar da bu kapsamda değerlendirilebiliyor.