15 °C

Enerji açığına yerli kömür çare olacak

Enerji açığına yerli kömür çare olacak

Enerji açığına yerli kömür çare olacak

İSTANBUL - Enerji tüketiminde dışa bağımlı olan Türkiye'de enerji açığının yerli kömür ile kapatması gündemde. Kömürün yapılacak yeni termik santrallarda kullanımı ile elektrik enerjiside arz güvenliğinin güvence altına alınabileceği belirtildi. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Odun Kömür ve Maden Kömürü Meslek Komitesi Başkanı Başkan Yardımcısı Hüseyin Akarçeşme, doğalgazın enerji piyasasındaki payının azaltılarak, rüzgar ve kömür enerjisi kullanımının artırılması gerektiğini söyledi. Özellikle yerli kömürün termik santrallarda değerlendirilmeye uygun olduğunu belirten Akarçeşme, çevreye verilecek zararın sıfıra düşürülmesi için uygun teknolojilerin bulunduğunu kaydetti. Akarçeşme, "Yerli kömür kullanılarak çalıştırılan termik santrallar, hava kirliliği yapmadan, çevreye zarar vermeden işlevlerini yerine getirebiliyor. Ama biz daha çok ithal kömür ya da doğalgaz ile elektrik enerjisi elde etmeye çalışıyoruz. Herşeyin pahalısını seçiyoruz" dedi. TTK: Kömür vazgeçilmez kaynak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) yapılan açıklamada da kömürün vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğuna işaret edildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Sanayiin gelişmesine ve ekonomik gelişmelere paralel olarak ülkemiz enerji açısından daha fazla oranda dışa bağımlı hale gelmektedir. Bu ürün dünya üzerinde yaygın olarak bulunması ve üretilmesi, kullanım, depolama ve taşıma açısından emniyetli yakıt olması, gelişen temiz kömür teknolojileri ile çevresel etkilerinin en aza indirilmesi diğer fosil yakıtlara göre politik çekişmelerden uzak, daha az riskli bölgelerde üretilmesi ve tükenme ömürleri açısından daha fazla ömre sahip olması nedeni ile vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır" ifadelerine yer veriliyor. Sarıçiçek: Yerli, ithal ayrımı yapılmamalı Enisa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nurol Sarıçiçek de "Meseleye ithal ya da yerli demeden kömür olarak bakmalı ve yerli kömür kaynaklarının hemen yanıbaşında linyit kömürün kullanılacağı enerji santrallarının kurulması teşvik edilmelidir. Bunun yanısıra özellikle kömürün tahliye edilebileceği yüksek kapasiteli limanlar bulunan kıyı bölgelerimizde, ithal kömüre dayalı enerji santrallarının yapılması da ülkemizin enerji ihtiyacına önemli ölçüde katkıda bulunacağından bürokratik işlemler mümkün olduğunca basitleştirilmelidir. Kömür dünyanın bir çok ülkesinde üretildiği ve çeşitli vasıtalarla kolayca nakledildiği için Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlaması açısından en önemli kaynaklardan biridir" dedi. Dünya rezervinin yüzde 8'i Türkiye'de Türkiye'nin en önemli fosil kaynağının kömür olduğunu vurgulayan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ), Türkiye'de son tespit edilen rezervler de dahil olmak üzere toplam 9.3 milyar ton linyit, 1 milyar ton civarında da taşkömürü rezervi olduğu belirtiliyor. TKİ açıklamalarına göre dünya ölçeğinde taşkömürü rezervi ve üretimi yok sayılacak düzeyde bulunurken, dünya linyit üretiminin yüzde 8'i Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'nin yıllık taşkömürü üretimi yaklaşık 2 milyon ton iken 2007 yılı linyit üretimi 69.4 milyon ton civarında gerçekleşti. EMO'dan ithal kömüre dava Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Samsun-Tekkeköy'de kurulmak istenen ithal kömür santralına lisans verilmesi işlemine karşı, Danıştay'da dava açtı. Kömüre dayalı elektrik üretimi Ülke Oran (Yüzde) Polonya 90 Çin 77 Avustralya 77 ABD 52 Almanya 52 Türkiye 27