”Enflasyon hedeflemesinden vazgeçilmedi”

Bakan Ekren, enflasyonu düşürme politikasının kararlılıkla sürdüğünü belirtti

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

TETOVA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, enflasyon hedeflemesinden vazgeçilmediğini belirterek, "Enflasyonu düşürme, azaltma, enflasyonla mücadele konusunda herhangi bir değişiklik yok. Aynı politika, aynı kararlılıkla sürüyor" şeklinde konuştu. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Gostivar ve Tetova şehirlerindeki Ziraat Bankası şubelerini açmak için geldiği Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenledi. Sohbete, bazı temaslarda bulunmak için Üsküp'te bulunan Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu da katıldı. 

Enflasyon hedeflemesiyle ilgili soruları yanıtlayan Ekren, bütün politika dokümanlarında orta vadeli kalkınma planında ve mali planda enflasyonu düşürme konusunda hem hükümetin, hem de Merkez Bankası yasasında belirtilen amaç ve vizyonun devam ettiğini söyledi. 

Enflasyonu düşürme sürecinde ekonomik birimlerin uyum sürecinde karşılaştığı yan etkiler ve maliyetlerin olabileceğini ifade eden Ekren, üzerinde durulması gereken konunun bu olduğunu söyledi. Bu hedeften herhangi bir taviz ve fedakarlıkta bulunmadan bu sürecin üreteceği maliyetlerin fiilen içinde olan ekonomik ajanlar tarafından hem iyi anlaşılmasını, hem de mümkünse özel sektör ve kamu sektörüyle birlikte bunun yan etkileri ve maliyetlerini azaltacak bir süreci birlikte değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. 

Enflasyon hedeflemesinden vazgeçilmediğini vurgulayan Ekren, bundan vazgeçilmeyeceğini daha önce de söylediklerini anımsattı. Ekren, şöyle konuştu: 

"Orta vadeli programda şunu yaptık; iki tane temel parametreyi değiştirdik. Bir tanesi orta vadeli mali çerçeve idi. O da bütçe açığının kamu borç stokunun, faiz dışı fazlanın, GSYİH'ye oranında izleyeceği yeni patikayı belirlemiştik. İkincisi kantatif ve parametrik değişiklikte enflasyon hedeflemesindeydi. Onda da enflasyon hedeflemesini Merkez Bankası'nın teklifi üzerine değiştirmiş olduk. Sadece enflasyonun hedefini değiştirdik, 7,5 , 6,5 ve 5,5 diye. Dolayısıyla enflasyonu düşürme, azaltma, enflasyonla mücadele konusunda herhangi bir değişiklik yok. Aynı politika, aynı kararlıklıkla sürüyor. Etkilenme sürecini, bunun yönetilme sürecini, maliyetleri, yan etkilerini, özel sektörle, kamu sektörüyle eskiden de olduğu gibi şimdi tekrar oturup bunu birlikte yönetme ve yeniden süreci dizayn etmeye çalışıyoruz. " 

"Yeniden değerlendireceğiz diyorsunuz, buradan çıkan sonuç ne?" şeklindeki bir soru üzerine Bakan Ekren, buradan çıkarılması gereken sonucun sadece Türkiye'de değil bütün dünyada dezenflasyon sürecinin bir uyum süreci olduğunu söyledi. 

Elbette değişik ekonomik ajanların fiyatlar düştüğü için bundan yarar sağlayacağını anlatan Ekren, "Ama fiyatı düşürmek zorunda olan, fiilen üretim yapan, hizmet sunanların maliyet yönetimi özel bir önem taşıyor" dedi. 

Bu maliyetlerin yönetiminde etkinlik verimlilik, emeğin kalitesini artırmak, uygun girdi bulmak gibi şeyleri çok kısa vadede gerçekleştirmenin yapılabilir olmadığına işaret eden Bakan Ekren, bu konuları oturup görüşüp, konuşmak ve tartışmak gerektiğini kaydetti. 

Bir başka soru üzerine de Bakan Ekren, şunları kaydetti: 

"Enflasyonu düşürmek bir defa temel makro ekonomik amaç olarak bütün dünyada geçerli. Biz de bunu zaten ilan ettik, ama enflasyonu düşürürken yüksek enflasyondan düşük enflasyon sürecine geçişte her ekonomik birim farklı şekilde etkilenir. Bu etkilenme sürecini maliyetini, yan etkisini, ekonomik istikrarı da bozmayacak ama ekonomik ajanların da dengelerini çok fazla tahrip etmeyecek bir süreci bulmak zorundayız. Bu, sadece bizim sorunumuz değil, bütün dünyanın sorunu." 

 

"TOBB'da 4'üncü sektör meclisleri şurası toplanacak"

Ekren, önümüzdeki çarşamba günü TOBB'da 4'üncü sektör meclisleri şurasının toplanacağını ve her sektörün sorunlarını ana başlıklar altında sunarak, çözüm önerilerini de söyleyeceklerini bildirdi. 

Toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanı ile dış ticaretten sorumlu bakanın da katılacağını belirten Ekren, bu toplantıda 58 sektör meclisinin sorunlarının masaya yatırılacağını vurguladı. 

Pazartesi günü ise "Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon Değişim ve Dönüşüm Strateji Belgesini" TÜİK'te düzenleyecekleri bir toplantı ile açıklayacaklarını bildirdi. 

AK Parti'yi kapatma davasının ekonomiye olumlu etkisinin ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine de Ekren, kapatma davası sırasında yaşanan belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi. 

 

Yeni teşvik sistemi

Teşviklerle ilgili de bilgi veren Bakan Ekren, teşviklerin bölgesel ve sektörel ile proje bazında verileceğini anlattı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hazırladığı sanayi envanteri çalışmasının sona erdiğini ve bakanlığın kendilerine bir sunum yaptığını belirten Ekren, Türkiye'de hangi bölgede, hangi ilde veya ilçede şirketlerin mali yapıları, istihdam projeleri, üretim, yatırım, ihracat gibi kritik verilerinin derlendiğini bildirdi. 

Teşvik sisteminin 3 ya da 4 ana parametresi olacağını anlatan Ekren, Türkiye'de şu anda var olan teşviklerin devam edeceğini, ancak teşviklerin bölgesel ve sektörel ile proje bazında da verilmeye başlanacağını vurguladı. 

Yeni oluşturulacak teşviklerin eskisinden farkı konusunda da bilgi veren Ekren, yeni teşvikin hangi bölgelerde hangi sektörlere ne tür teşvik verilirse orada üretim, istihdam, katma değerin artacağına bakılacağını, buna ilişkin bilgi setlerinin de hazırlandığını söyledi. 

Proje teşviki verilirken rekabetçi sektörlerin belirleneceğini, bunun da aslında belirlendiğini kaydeden Ekren, verilecek yeni teşviklerde yatırım, istihdam ve üretimde belli bir limitin aşılmasını esas alacaklarını bildirdi. 

Bunlara proje teşviği vereceklerini ifade eden Başbakan Yardımcısı, yeni teşvik sisteminin 2009 yılından sonra uygulamaya gireceğini hatırlattı. 

 

Makedonya'ya iki yeni Ziraat şubesi

 

Sohbet toplantısının ardından Bakan Ekren ve beraberindekiler de Makedonya'nın Gostivar ve Tetova şehirlerinde Ziraat Bankasının iki ayrı şubesini hizmete açtı. 

Ekren, açılışlarda yaptığı konuşmalarda, Ziraat Bankasının Makedonya'da yeni şubeler açmasının önemli olduğunu, bekledikleri sonucun ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına bunun katkı sağlaması olduğunu kaydetti. 

Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 300 milyon dolar düzeyinde bulunduğuna işaret eden Ekren, açılan şubelerin bu hacmin artmasına katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye'den gelen yatırımcıların Makedonya'daki yatırımlarının 170 milyon dolar olduğunu belirten Ekren, bu yatırımların artmasında da Ziraat Bankası şubelerinin rol oynayacağını vurguladı. 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar da Makedonya'da daha önce Ziraat Bankasının bir şubesi bulunduğunu, bunun daha sonra genel müdürlüğe çevirdiklerini, böylece Makedonya Ziraat Bankasının iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlerin artmasına katkıda bulunmasını amaçladıklarını ifade etti. 

Banka olarak Türk iş adamlarının gittiği her yere giderek o ülkenin kalkınmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını da belirten Çağlar, Ziraat Bankasının bugün açtıkları iki yeni şubesi ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini artmasına katkıda bulunacaklarına inandıklarını bildirdi.