Eskişehir Alpu Kömür sahası ihaleye çıktı

Eskişehir’deki Alpu ve Tepebaşı Kömür Sahaları, santral kurma şartıyla özel sektöre devrediliyor. 1080 MW’lik elektrik santrali kurma şartlı ihale, elektriği en ucuza satmayı taahhüt eden istekliye devredilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Eskişehir Alpu-Tepebaşı kömür sahaları özelleştiriliyor. Sahalar, 1080 MW’lik santral kurma şartıyla, birim başına en düşük elektrik satış fiyatını veren istekliye devredilecek. Elektrik üretiminde yerli kömürün payını arttırmaya yönelik çalışmalar hız kazandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Eskişehir’in Alpu ve Tepebaşı ilçelerindeki Elektrik Üretim AŞ’ye ait kömür sahalarını özel sektöre devretmek üzere ihaleye çıktı. Söz konusu Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı, sahalardaki kömür rezervine dayalı olarak çalışacak elektrik üretim santrali kurma şartıyla, işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilecek.

En ucuz elektriği taahhüt eden kazanacak

Pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecek ihaleye katılacak istekliler, söz konusu sahaya kurulacak santralde üretilecek elektrik enerjisini EÜAŞ’a en düşük fiyatla satma taahhüdüyle yarışacak. Pazarlık usulü, başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Son başvuru tarihi 26 Ocak 2018

Eskişehir Alpu ve Tepebaşı kömür sahalarının santral kurma şartıyla ve işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi ihalesine ön yeterlilik için son başvuru tarihi 26 Ocak 2018 olarak belirlendi. İdare, ön yeterlilik için son başvuru tarihini erteleyebilecek. Ancak bunu, son başvuru tarihi gelmeden önceden duyuracak.

Katılım için tüzel kişi şartı

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilecek. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması şart. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli. Ancak Ortak Girişim Grubu’nun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması isteniyor.

Geçici teminat 25 milyon TL

Eskişehir Alpu Tepebaşı Kömür Sahası işletme hakkı devri ihalesinin geçici teminatı 25 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutarın, ön yeterlilik ve teklif başvurusunda bulunacak istekliler tarafından ilgili banka hesabına yatırılması gerekiyor. İhalesi İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli ise 25 bin TL. Şartname ve tanıtım dokümanı bedeli hiç bir surette, iadeye konu edilmeyecek. Yabancı kişiler ile Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ihaleye katılarak İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini ve ESA’yı imzalamaları; Yabancı Yatırımlar Mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6446 sayılı Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak. Bu kişiler, bu durumun mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlü.

Tahmini yatırım tutarı 1.8 milyar dolar

Özelleştirmeye konu Alpu ve Tepebaşı kömür sahalarında üretilecek kömürle çalışacak santral yatırımının ayrıntıları da belli oldu. Enerji Günlüğü’nün haberine göre, Tepebaşı ilçe sınırları içinde kurulup işletilmesi planlanan Alpu Termik Santrali’nin yanı sıra B Sektörü Yeraltı Maden İşletmesi ve Kül Düzenli Depolama Tesisi de kurulacak. EÜAŞ’ın geliştirdiği projeye göre yaklaşık 1.8 milyar dolar bedelli proje kapsamında 1.125 hektarlık üretim alanının yaklaşık 116,8 hektarlık kısmında santral sahası, yaklaşık 30 hektarlık kısmında ise kömür stok sahası tesis edilmesi ve işletilmesi planlanıyor. Toplam kurulu gücü 3 X 360 MWe, ısıl gücü ise 900 X 3 MWt olarak öngörülen Alpu Termik Enerji Santrali’nde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6.3 milyon ton yerli kömür (linyit) yakılacak. Santral işletmeye geçtiğinde yılda 1.6 milyon ton taban külü ve uçucu kül ile 350 bin ton alçıtaşı olmak üzere toplam 1 milyon 950 bin ton atık oluşacak. Santrale sadece 1.787 hektarlık alan kaplayan B sektör sahasından kömür sağlanacak. B sektör sahasında belirlenen A3/4 ve C damarlarının tam mekanize bir sistemle üretilmesi durumunda toplam kaynağın yüzde 52’si oranında değere karşılık gelen 296 milyon tonluk bir tüvenan rezervi hesaplandı.