23 °C

Et ve Süt Kurumu'nun ana statüsü belirlendi

Et ve Süt Kurumu, kesimlik ve besilik hayvan, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini alıp satabilecek, gerektiğinde ithal veya ihraç edebilecek

Et ve Süt Kurumu'nun ana statüsü belirlendi

ANKARA - Et ve Süt Kurumu (ESK)'nun,ana statüsü belirlendi. Buna göre, kurum kesimlik ve besilik hayvan, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini alıp satabilecek, gerektiğinde ithal veya ihraç edebilecek. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ESK Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olacak.  

725 milyon liralık sermaye devlete ait olacak

ESK'nın 725 milyon liralık sermayesinin tamamı devlete ait olacak. ESK, hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında ekonomik gereklere uygun olarak, verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde, kamu yararını da gözeterek faaliyette bulunacak, sektörde tam rekabet koşullarının oluşmasına katkı sağlayacak.  

Kurum, kesimlik ve besilik hayvan, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini alıp satabilecek, gerektiğinde ithal veya ihraç edecek. 

Kamuya veya özel sektöre ait firmalarla sınai mülkiyete dair anlaşmalar yapabilecek

ESK, hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında, gıda güvenliği çerçevesinde, kalite standardını veya belirli vasıfta hayvan ırklarını teşvik edici kademeli fiyat uygulamalarına yönelik politikalar uygulayabilecek, kamuya veya özel sektöre ait firmalarla teknik işbirliği ve her türlü sınai mülkiyete dair anlaşmalar yapabilecek. 

Yurt içinde veya yurt dışında her türlü müşavirlik hizmeti verecek

ESK, faaliyet konularıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında her türlü müşavirlik hizmeti verecek veya alacak; eğitim, yayım, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunacak, ulusal ve uluslararası piyasa ve borsaları takip edebilmek için her türlü teknik altyapıyı kuracak veya kurduracak.  

Et ve Balık Kurumunun her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak ve yükümlülükleri, ismi, amblemi, her türlü izin ve ruhsatlarla kullanmış olduğu tüm işaretler, piyasaya arz edilen ürünler üzerindeki Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait amblem, etiket bilgileri ve işaretlerin kullanım hakkı hiçbir işleme gerek kalmaksızın ESK Genel Müdürlüğüne ait olacak.  

Öte yandan 22 Ağustos 2006 tarihli ve 26267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlükten kaldırıldı.  

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap