Eylül'de dış ticaret açığı yüzde 35 geriledi

İhracat 2012 yılı Eylül ayında, 2011 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 21 artarak 13 milyar 13 milyon dolar, ithalat yüzde 6.4 azalarak 19 milyar 838 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - İhracat 2012 yılı Eylül ayında, 2011 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 21 artarak 13 milyar 13 milyon dolar, ithalat yüzde 6.4 azalarak 19 milyar 838 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 10 milyar 453 milyon dolardan 6 milyar 825 milyon dolara geriledi. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre İhracat 2012 yılı Eylül ayında 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 21oranında artarak 13 milyar 3 milyon dolar, ithalat yüzde 6.4 azalarak 19 milyar 838 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 34.7 oranında azalışla 10 milyar 453 milyon dolardan, 6 milyar 825 milyon dolara geriledi. 2011 Ağustos ayında yüzde 50.7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Eylül ayında yüzde 65.6’ye yükseldi. 
 
İhracat yüzde 21 arttı
 
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2012 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 21 artarken, ithalat yüzde 2.6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2012 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 6.8 azalırken, ithalat yüzde 4.1 arttı. 
 
Ekonomik faaliyetlere göre mal sınıflanması değerlendirildiğinde, tarım ve ormancılık ihracatı 2012 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak 380.3 milyon dolara çıkarken, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 3.1 oranında artışla 3 milyar 522 milyon dolara yükseldi. Balıkçılık ihracatı Eylül’de yüzde 6.8 azalışla 12.3 milyon dolar, yılın ilk 9 ayında yüzde 6 oranında azalışla 125 milyon dolara geriledi. Madencilik ve taşocakçılığı ihracatı Eylül’de yüzde 22.2 artarak 282 milyon dolara çıkarken, 9 aylık dönemde yüzde 10.2 artışla 2 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İmalat sanayi ihracatı Eylül ayında yüzde 22 artarak 12 milyar 282 milyon dolara, 9 aylık dönemde yüzde 14.2 artışla 106 milyar 545 milyon dolara çıktı. 
İmalat sanayi ihracatı Eylül ayında toplam ihracatın yüzde 94.4’ünü, 9 aylık dönemde ise yüzde 94.3’ünü oluşturdu. 
 
İthalat yüzde 6 azaldı 
 
Tarım ve ormancılık ithalatı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 artarak 608.9 milyon dolara çıkarken, balıkçılık sektörü ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon dolar oldu. Madencilik ve taşocakçılığı ithalatı yüzde 7.1 artarak 3 milyar 560 milyon dolara yükseldi. İmalat sanayi ithalatı yüzde 9.5 oranında azalarak 14 milyar 833 milyon dolara geriledi. 
Yılın ilk 9 ayında imalat sanayi ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.9 azalarak 131 milyar 881 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, tarım ve ormancılık ithalatı yüzde 18.9 azalışla 5 milyar 670 milyon dolara geriledi. Balıkçılık ithalatı yüzde 23.3 artışla 46 milyon dolar, madencilik ve taşocakçılığı ithalatı yüzde 15.4 artışla 30.8 milyar dolar oldu. 
 
Hammadde ihracatı yüzde 29 arttı 
 
Dış ticaret verileri geniş ekonomik grupların sınıflandırılmasına göre değerlendirildiğinde, sermaye (yatırım) malları ihracatı 2012 yılı Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.1 azalışla 1 milyar 12.7 milyon dolara inerken, hammadde ihracatı yüzde 29 artışla 7 milyar 230 milyon dolara yükseldi. Tüketim malları ihracatı yüzde 18.6 artışla 4 milyar 727 milyon dolar oldu. 2012 yılının ilk 9 ayında sermaye malları ihracatı yüzde 3.7 azalışla 10 milyar 109.3 milyon dolara gerilerken, ara malı ihracatı yüzde 23.5 oranında artışla 62 milyar 220 milyon dolara, tüketim malları ihracatı yüzde 6 artışla 40 milyar 325.2 milyon dolara yükseldi. 
 
14.5 milyar dolarlık hammmade ithal edildi 
 
Sermaye malları ithalatı Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalışla 2 milyar 646 milyon dolara, hammadde ithalatı yüzde 7.5 azalışla 14 milyar 515 milyon dolara geriledi. Tüketim malları ithalatı Eylül’de yüzde 5.7 gerileyerek 2 milyar 291 milyon dolar oldu. 2012 yılının ilk 9 ayında sermaye malları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.2 azalışla 24 milyar 806 milyon dolara geriledi. Ara malı ithalatı yüzde 0.6 oranında artışla 131 milyar 425 milyon dolara yükselirken, tüketim malları ithalatı yüzde 13.5 azalışla 19 milyar 458 milyon dolar oldu. 
 
Avrupa Birliği'nin payı geriledi
[PAGE]
Avrupa Birliği'nin payı geriledi
 
2011 Eylül ayında yüzde 44.6 olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı, 2012 Eylül ayında yüzde 39.2’ye geriledi. AB’ye yapılan ihracat, 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 5 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
 
Eylül'de en çok BAE'ye ihracat yapıldı
 
2012 Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2011 yılı Eylül ayına göre yüzde 452.3 artarak 1 milyar 394 milyon dolar (1 milyar 144 milyon doları altın ihracatı) olurken, BAE’yi sırasıyla Almanya (1 milyar 116 milyon dolar), Irak (981 milyon dolar), İngiltere (788 milyon dolar) ve Rusya (603 milyon dolar) takip etti. 
 
Rusya ithalatta birinci
 
Rusya Federasyonu ithalatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.3 artarak 2 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla Çin (1 milyar 820 milyon dolar), Almanya (1 milyar 804 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 446 milyon dolar) izledi. 
 
İhracatta kıymetli taşlar ve metaller ilk sırada
 
2012 Eylül ayında fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “kıymetli taşlar ve metaller” (1 milyar 618 milyon dolar) olurken; bu fasılı “motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları” (1 milyar 146 milyon dolar), “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (1 milyar dolar), “demir ve çelik” (878 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar” (770 milyon dolar) izledi. 
Eylül ayında; en yüksek ithalatı olan fasıl “mineral yakıtlar ve yağlar” (5 milyar 110 milyon dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (2 milyar 184 milyon dolar), “demir ve çelik” (1 milyar 596 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar” (1 milyar 357 milyon dolar) izledi. 
 
Etiketler