Filyos’ta 1.5 milyar dolarlık yatırımla 12 bin kişiye iş

Filyos Endüstri Bölgesi’ne ilişkin harita ve Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi Bakanlığı, bölgede toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım ve 12 bin kişilik istihdam öngördü

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi sınırları içinde yer alan Filyos’ta uzun yıllardır kurulması planlanan endüstri bölgesi konusunda son dönemde birbiri ardına somut adımlar atılıyor. Bir süre önce endüstri bölgesinin içinde yer alacak limanla ilgili ihale yapılmıştı. Dün de Resmi Gazete’de Filyos Endüstri Bölgesi’nin ilanına yönelik Bakanlar Kurulu kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda endüstri bölgesinin konumunu gösteren bir de harita yer aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Filyos Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle 1.5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmesi ve 12 bin kişilik istihdam oluşmasının beklendiği bildirildi. Endüstri bölgeleri ile Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve teknoloji transferini sağlamanın, üretim ve istihdamı artırmanın, yatırımları teşvik etmek ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırarak, reel yatırımlara dönüşüp kalıcı hale gelmesini sağlamanın amaçlandığı aktarılan açıklamada, Filyos Endüstri Bölgesi’nin de yanı başında Türkiye’nin en büyük liman projesinin bulunması, geniş hinterlanda sahip olması ve lojistik üs olma imkanı açısından yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir yatırım alanı olarak görüldüğü ifade edildi. Yaklaşık 607 hektar büyüklüğündeki bölgenin, karma endüstri bölgesi niteliğinde olması nedeniyle her sektörden yatırımcıya açık olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Bakanlığımızca büyük önem atfedilen orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının arttırılmasına katkı sağlayacak Filyos Endüstri Bölgesi projesi ile Batı Karadeniz Bölgesi’nin sanayi ve lojistik kapasitesinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Filyos Endüstri Bölgesinde; bölgede halihazırda üretilen demir çeliğin ham madde olarak kullanılabildiği elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı imalatı, diğer ulaşım araçlarının imalatı ve vasıflı (paslanmaz, alaşımlı) çelik üretimini gerçekleştiren katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere öncelikli olarak yer verilecektir. Bölge faaliyete geçtiği zaman yaklaşık 1.5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmesi ve 12 bin kişilik istihdam oluşması beklenmektedir.” 

Bakanlık 120 milyon harcayacak 

Açıklamada, bölgenin kamulaştırmasının tamamlandığı ve halihazır haritaların bakanlıkça hazırlattırılarak, onaylandığı bildirildi. Bölgenin hızlı şekilde yatırımlara hazır hale getirilebilmesi amacıyla, öncelikle jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması işinin tamamlanacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 
“Daha sonra sırasıyla imar planı ve parselasyon planının yapılması, altyapı projelerinin hazırlanması ve altyapı inşaatının gerçekleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler tamamlanarak bölgedeki araziler altyapısı tamamlanmış bir şekilde yatırımcılara tahsis edilecektir. Tüm bu işlemler için Bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere yaklaşık 120 milyon liralık bir harcama yapılması öngörülmektedir.”

‘Demiryolu da yapılmalı’ 

Bartın Enerji Verimliliği Şube Başkanı ve Kemik İnşaat’ın sahibi Mehmet Kemik: “Filyos Projesi Türkiye’nin GAP’tan sonraki en büyük projesi. Proje ile birlikte bölgeye yapılacak olan OSB’ler, limanlar, dere ıslahı çalışmaları bölgenin cazibesini artıracak. Tabii ki demiryolunun da yapılması gerekiyor. Bartın-Adapazarı demiryolu hattının bu proje ile hayata geçirilmesi gerekli. Proje ile birlikte işsizliğin azalacağı bir gerçek. Batı Karadeniz’deki Zonguldak, Bartın gibi kentler göç veren kentler durumunda iken proje ile birlikte göç alan kentler durumuna gelecek. Aynı zamanda yapılacak olan yatırımlarda ve de özellikle enerji yatırımların çevre ve insan sağlığının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bizler yıllardır projenin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Proje ile bölgemizin makus tarihini yeneceğini düşünüyorum.

‘Büyük fabrikalar kurulmalı’

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetik: Filyos Projesi yalnızca limandan ibaret değil. Proje kapsamında termik santral projesi, demir-çelik fabrikaları ve rafi neri projesi tartışılıyor. Bölgede istihdam yaratacak atılımların olması gerekiyor ki istihdam sorununa çözüm bulunabilsin. 2006 yılında Erdemir’in özelleştirilmesi ile başlayan süreçte işsizlik önemli bir sorun olarak karşımızda. Buraya büyük fabrikaların kurulmasını istiyoruz. Örneğin bir rafi neri kurulduğunda, bu orada en az 6 bin -7 bin kişinin istihdam edilmesi demek. Kısacası istihdam sorununa çare olması gerekçesi ile bu projeyi destekliyoruz. Gerçi projeden yıllardır sonuç alınamıyor, bundan sonra ne olur bilemiyorum. Yıllarca vergi rekortmenleri çıkartmış olan Batı Karadeniz’in kaderine terk edilmemesi lazım.

‘Limanlara öncelik verilmeli’

Estaş Genel Müdürü Cengiz Güler: Bölgede limana ihtiyaç var. Yapılacak olan yeni limanların bu projeye dahil edilmesi gerekir. Tek bir limanla kalınırsa projenin gerçekleştirileceği bölgede yalnızca demir-çelik sektörü varlığını korurken diğer yatırımlar sekteye uğrar. Aynı zamanda tersanelerin de içinde bulunduğu durum sıkıntılı ve düzelmesi yönünde de herhangi bir ışık görülmüyor. Tersaneler liman olarak kullanılıyor. Filyos Projesi'nin mevcut haliyle hayata geçirilmesi ile de limanlar tamamen devre dışı kalmış olacak. Zonguldak’ın Filyos Projesi için uygun bir altyapısı var. Limanlara öncelik verilmesi gerekiyor. İmkanların genişletilmemesi ekonomiyi bitiriyor ve sanayi bölgelerini değersizleştiriyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir