10 °C

Firmalara 1 milyar lira kaynak

Kredi Garanti Fonuna Hazine desteği sağlayan kanun değişikliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı

Firmalara 1 milyar lira kaynak

 

 

ANKARA - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Kanun ile firmaların küresel mali kriz ile daralan finansman imkanlarının artırılması ve kredi sisteminin etkin şekilde işlemesine katkı sağlanmasını amaçlanıyor.

Yasaya göre, firmalara kredi garantisi sağlamak üzere 1 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılacak ve/veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edilecek. İhraç edilecek özel tertip DİBS için Hazine Müsteşarlığı bütçesine tertip açmaya ve bu tertibe 1 milyar liraya kadar ödenek aktarmaya, Maliye Bakanı yetkili olacak.

Kredi Garanti Fonuna Hazine desteği sağlayan kanun değişikliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarında, bankaların sahip oldukları paylar, Bankacılık Kanununun "genel müdür ve yardımcıları", "krediler", "risk grubu", "dahil olunan risk grupları ve mensuplara kredi kullandırma koşulları", "karşılıklar ve teminatlar", "kredi sınırları" ve "ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalarla" ilgili hükümleri dikkate alınmayacak.

Bankaların, bu kuruluşlara katkıda bulunmalarını teşvik edecek düzenlemeye göre, kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarında, pay sahibi olacak bankaların genel müdür veya yardımcıları yer alabilecek.

Ortaklık payları, kredi olarak sayılan işlemler arasında yer almayacak. Böylece söz konusu ortaklık payları için bankaların ilave bir maliyet üstlenilmesi önlenmiş olacak.  Nakit kaynak ve/veya özel tertip DİBS aktarılacak kredi garanti kurumları ile aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları, Bakanlar Kurulunca belirleyecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün 2009 yılı kampanya dönemi finansman açığının karşılanmasını teminen de Hazine Müsteşarlığınca ikrazen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilecek.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.