Gelir vergisi toplamı yüzde 14.6 oranında arttı

Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için tahakkuk eden gelir vergisi toplamında bir önceki döneme göre yüzde 14.6 oranında artış oldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için tahakkuk eden gelir vergisi toplamında bir önceki döneme göre yüzde 14,6 oranında artış olduğunu bildirdi. 

GİB, 2013 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyanları Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefleri açıkladı. 

Burada yer alan bilgiye göre, Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2014 ayında 1 milyon 860 bin 818 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 1 milyon 232 bin 67 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. 

Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 31 milyar 614 milyon 819 bin lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 8 milyar 389 milyon 820 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. 

Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 13 milyar 844 milyon 974 bin lira matrah ve bu tutar üzerinden de 3 milyar 296 milyon 132 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmiş oldu. 

Gelir vergisi toplamı yüzde 14,6 arttı

Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 13,4, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise  yüzde 14,6 oranında artış meydana geldi. 

Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar ise matrahta yüzde 11,06, vergide yüzde 13,34 olarak gerçekleşti. 

Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için beyanda bulunan mükellef başına ortalama 16 bin 990 lira matrah beyanında bulundu, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef başına ortalama 4 bin 509 lira yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirildi. 

Gayrimenkul sermaye iradı mükellef beyannamelerinde ise 2013 vergilendirme dönemi için mükellef başına ortalama 11 bin 237 lira matrah beyan edildi, bu matrahlar üzerinden ortalama 2 bin 675 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmiş oldu. 

 (Yıllık Gelir Vergisi)  

3 Büyük İlin Türkiye Geneli İçindeki Payları  
  
Beyanname Sayısı    Matrah Tutarı   
Tahakkuk Eden Vergi % 
     
İstanbul   26,98   41,15   45,44  
  
Ankara   7,39   8,73   9,07  
  
İzmir   6,91   6,54   6,37  
  
Diğer İller   58,72   43,58   39,12  
 

Etiketler