20 °C

Girişimcinin beklentisi yükseldi

Girişimcilerin yüzde 56'sı gelecek 6 ayda yeni bir iş kurmayı, yüzde 73'ü firmaların karlılıklarını artıracağını düşünüyor

Girişimcinin beklentisi yükseldi

İSTANBUL - Entrepreneurs' Organization'ın bu yılki 2'nci 'Global Entrepreneur Indicator' raporu yayınlandı. 46 ülkede 10 binden fazla üyesi bulunan derneğin üyeleriyle yaptığı anket sonuçlarına dayandırılan araştırma, girişimcilik beklentisi dünyanın gerisinde kalsa da, ekonomiye yönelik kötümserliğin azaldığını ve firmaların karlılık beklentisinin arttığını gösterdi. Yılın ilk dönemine yönelik raporda görüşü alınan katılımcıların yalnızca yüzde 4'ü "Türkiye ekonomisi büyür" demişti; ağustos döneminde ise bu oran yüzde 18'e yükseldi.

Rapor Türkiye ve dünyadaki geçen 6 aya yönelik analizler ile gelecek 6 ayın beklentilerini içeriyor. Global Entrepreneur Indicator, EO'nun 46 ülkedeki 10 bini aşan sayıdaki üyesinin görüşlerine dayandırılarak hazırlanıyor.

Ekonomik büyümeyle ilgili kötümserlik azalıyor

EO'nun geçen nisan ayında yayınladığı Global Entrepreneur Indicator raporunda katılımcıların yüzde 84'ü "Gelecek 6 ayda Türkiye'de ekonomi küçülür" diye görüş bildirmişti. Bu rakam ağustos dönemi raporunda yüzde 84'ten yüzde 31'e düştü. "Türkiye ekonomisi büyür" diyenlerin oranı ise yüzde 4'ten yüzde 18'e yükseldi. Araştırmaya katılan diğer katılımcılar, ekonominin durumunda olumlu ya da olumsuz bir değişim olmayacağını belirtti.

Ancak Türkiye'de girişimcilikle ilgili beklentiler küresel oranların gerisinde kalıyor. Katılımcılara göre, önümüzdeki 6 ayda dünya genelinde yeni bir iş kurma konusunda olumlu düşünenlerin oranı yüzde 82 iken, Türkiye'de bu rakam yüzde 56 seviyesinde.

Girişimciler karlılıktan ve gelir artışından umutlu

Raporda katılımcıların yüzde 73'ü gelecek 6 ayda Türkiye'deki firmaların karlılıklarını artıracaklarını belirtti. Bu oran dünya genelinde ise yüzde 75. Net karlar düşer diyenlerin oranı Türkiye'de yüzde 6, dünyada ise yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Öte yandan geçtiğimiz 6 ayda firmaların gelirlerini arttırdığını belirtenlerin oranı Türkiye'de yüzde 66, dünyada ise yüzde 68 oldu. Gelecek 6 aya yönelik öngörülere bakıldığında ise, Türkiye'de gelirlerin artacağını söyleyenlerin oranı yüzde 81'e, dünya genelinde ise yüzde 79’a yükseldi.

Türkiye'de tam zamanlı personel artışta

Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı önümüzdeki 6 ayda Türkiye'deki tam zamanlı çalışanların sayısının artacağını düşünüyor. Yarı zamanlı ya da sözleşmeli çalışanların artacağına yönelik görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 33. Buna ek olarak, dünya genelinde tam zamanlı çalışanların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 33'te kalırken, bu rakam yarı zamanlılar için yüzde 46 olarak belirlenmiş.

'Daha çok girişimin hayata geçtiğine tanık olacağız'

Araştırma sonuçlarını yorumlayan EO Türkiye Başkanı Can Bayraktar, "Raporun sonuçları bana ümit verdi. Demek ki bu yılın son aylarında ve 2015'te Türkiye'de daha çok girişimin hayata geçtiğine tanık olacağız. Özellikle gençlerin girişimciliği bir kariyer rotası olarak görmesi, inovatif fikirlerin ve özgün iş modellerinin değerlendirilerek ekonominin içine entegre edilmesi Türkiye için çok önemli" dedi.