18 °C

Girişimcinin yeni adresi "Tek Adımda Yatırım" büroları / Valilere yatırımları hızlandırma görevi

Girişimcinin yeni adresi "Tek Adımda Yatırım" büroları / Valilere yatırımları hızlandırma görevi

Girişimcinin yeni adresi "Tek Adımda Yatırım" büroları / Valilere yatırımları hızlandırma görevi

ANKARA - Hükümet, yatırım eğilimini harekete geçirmek, bürokrasiyi azaltarak yatırımları hızlandırmak amacıyla valileri devreye sokuyor. Valilikler bünyesinde kurulacak "Tek Adımda Yatırım" büroları yatırım yapmak isteyen girişimcilerin sorunlarını yerinde çözerek, yatırımların hızlandırılmasında etkin görev alacak. Söz konusu bürolar iki ay içinde faaliyete geçirilecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede "Tek Adımda Yatırım Büroları"nın oluşturulması gereği bildirilirken, şöyle denildi: "Ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahalinde çözülebilmesi amacıyla, sanayiciler ve girişimcilerin sorunlarını dinlemek, gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üretmek, girişimcilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve bölgede bulunan cazip yatırım alanları konusunda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak üzere, valilikler bünyesinde 'Tek Adımda Yatırım Bürosu� oluşturulması uygun görülmüştür." İşe derhal başlanacak Genelge uyarınca, söz konusu bürolarda valiler tarafından belirlenecek yönetici bir personel ile ilin yatırım kapasitesine göre yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilecek, bürolarla ilgili tanıtım faaliyetlerine "derhal" başlanarak, adres, telefon, faks ve e-posta adresleri ilgililerin rahatça ulaşabileceği yayın organları ile ilan edilecek. Tek adımda yatırım büroları genelgenin yayımından itibaren iki ay içinde faaliyete geçirilecek, kuruluşa ilişkin bilgiler ile çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporları üçer aylık dönemler halinde Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı'na gönderilecek. Genelgede, Tek Adımda Yatırım Bürosu uygulamasının en kısa sürede yaşama geçirilmesi konusunda valiliklere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması istendi. İzmir'de kalkınma ajansı var çalışmalarından memnunuz İZMİR - Tek Adımda Yatırım Bürosu'nun yapacağı çalışmaların İzmir, Adana ve Mersin'de kalkınma ajansları tarafından yapılmaya devam ettiğini dile getiren Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Tamer Taşkın "İzmir'de valimizin başkanlığında bu çalışma başladı ve yürüyor. Tanıtım, yerli ve yabancı sermayenin getirilmesi, bilgilendirme gibi fonksiyonlar kalkınma ajanslarının görevleri arasında. Ama yeni uygulamanın diğer kentlere büyük faydası dokunacaktır. Burada önemli olan bakış açısının değişmesi. Ülkenin geleceğinin yatırım olduğunun görülmesi ve yatırımcının önünün açılması bizi mutlu ediyor" dedi. Bürokrasiyi azaltan her çalışmayı destekliyorum GAZİNATEP - Türkiye'de bürokrasiyi azaltacak her çalışmayı ve her tedbiri olumlu karşıladığını belirten Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat Koçer, şunları kaydetti: "Bunun için yapılan her çalışmanın arkasındayız. Türkiye'de yoğun bir bürokrasi trafiği var. Bu illerde de var, Ankara'da ve devlet dairelerinde de var. Yatırımcının önünü açmak ve hızlandırmak için bu tür çalışmalar önemli. Bu çalışmayı pozitif değerlendiriyorum. Tek Adımda Yatırım Büroları'nın oluşması ilin yöneticileri tarafından da önem teşkil ediyor. Valilik, ildeki diğer birimlerle bir çalışma grubu oluşturulmalı. Bununla ilgili çalışmalara yoğunluk vermeli." OSB'ler için uzun zamandır bekliyorduk MERSİN - Sistemin 'Tek Durak Ofis' adı ile OSB'ler içinde kurulmasını uzun süredir talep ettiklerini belirten Mersin Tarsus OSB Müdürü Cenk Cenkcimenoğlu, "Bugüne kadar yabancı yatırımcılar Türkiye Yatırım Destek Ajansı'na başvuruyor, bu ajansta ilgili illerin OSB'lerinden bilgi alıyor ve işlemler uzuyordu. Bu nedenle ofislerin OSB'ler içinde kurulmasını talep etmiştik, ancak yatırımın yalnızca sanayi yatırımı olmayacağı göz önünde bulundurulunca şehrin imkanlarının anlatılması ve işlemlerin hızlı yapılabilmesi adına valilikler bünyesinde kurulması daha uygun olacak" şeklinde konuştu.