18 °C

Global: Karar 'ara karar'dır

Global: Karar 'ara karar'dır

Global: Karar 'ara karar'dır

İSTANBUL - Global Yatırım Holding, İzmir Limanı'nın özelleştirilmesine ilişkin olarak, yürütmenin durdurulması konusunda verilen kararların 'ara karar' niteliğinde olduğunu savunarak, bundan sonraki süreçte Danıştay 13. Dairesi'nin davanın esasını inceleyerek karara bağlayacağını kaydetti. İhale ile ilgili olarak dün "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararı verdiği" yönünde haberler çıktığı belirtilen açıklamada, Global Yatırım Holding'in söz konusu davanın tarafı olmadığı gibi, ihaleyi yapan ÖİB tarafından da ihalenin iptali yönünde kendilerine herhangi bir bildirim yapılmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Yürütmenin durdurulması konusunda verilen kararlar 'ara karar' niteliğinde olup bundan sonraki süreçte Danıştay 13. Dairesi davanın esasını inceleyerek karara bağlayacaktır. İzmir Limanı'nın özelleştirilme süreci Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın öngördüğü şekilde devam etmektedir" denildi.