Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

Gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünlerin katma değer vergisinin (KDV) belirlenmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ticaret Bakanlığının, "Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas gümrük kıymeti, işlem görmüş ürünün bünyesinde yer alan yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri, yurt dışından alınanların gümrük kıymetleri ve işlem görmüş ürün için yapılan tüm maliyetlerden oluşacak.

Gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünlerin KDV'sinin belirlenmesinde izlenecek süreç de belirlendi. Buna göre, gümrük kontrolü altında işleme faaliyetleri neticesinde elde edilmiş ürün için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından rapor hazırlanacak. Raporda, rejim kapsamında ithal edilmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmuş nihai ürün içerisindeki miktarı ve işleme faaliyetinin rejim çerçevesinde mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı tespit edilecek.

Motorlu taşıtların gümrük işlemleri

Öte yandan, bakanlığın motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırladığı Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, ilgili kanunun kapsamında gümrük vergilerinden muaf tutulan motorlu kara taşıtları, tebliğ kapsamından çıkarılırken, giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri arasına Yalova Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Etiketler